Sökväg


Om oss
Om representationen

Barn med behov av särskilt stöd i undervisningen och funktionshindrade missgynnas av skolan
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

10/07/2012

Trots att EU-länderna åtagit sig att främja inkluderande utbildning missgynnas fortfarande barn med behov av särskilt stöd i undervisningen och vuxna med funktionsnedsättning, enligt en rapport som EU-kommissionen lägger fram i dag. Många placeras i segregerade institutioner, medan de som går i vanlig skola ofta får otillräckligt stöd. I rapporten uppmanas EU-länderna att satsa mer på att utveckla inkluderande utbildningssystem och undanröja hindren för utsatta grupper för att delta och lyckas i skolan och arbetslivet.

  Bryssel den 10 juli 2012. IP/12/761

  Omkring 45 miljoner av invånarna i EU i arbetsför ålder har en funktionsnedsättning, medan 15 miljoner barn har behov av särskilt stöd i undervisningen. Rapporten visar att ibland har de små möjligheter till undervisning och arbetsliv, eller inga alls. Barn med behov av särskilt stöd i undervisningen lämnar ofta skolan helt eller delvis utan kvalifikationer och går sedan över till specialutbildning som i vissa fall snarare stjälper än hjälper deras möjligheter att få jobb. De löper mycket större risk att vara arbetslösa eller ekonomiskt inaktiva, och även de som är förhållandevis framgångsrika i arbetslivet tjänar ofta mindre än sina kolleger utan funktionsnedsättning, säger rapporten.

  I alla EU-länder är barn (särskilt pojkar) från utsatta grupper, romer, etniska minoriteter och socioekonomiskt missgynnade miljöer överrepresenterade i specialskolorna. I rapporten ställs frågan om systemen för specialundervisning ökar isoleringen för elever som redan är socialt marginaliserade och därmed minskar snarare än stärker deras möjligheter. Forskningen tyder på att de barnen skulle kunna gå i vanliga skolor om man satsade mer på att utveckla deras språkfärdigheter och visade större lyhördhet för kulturskillnader.

  Det är mycket viktigt att gå mot mer inkluderande utbildningssystem, men lärarnas grundutbildning och fortbildning har inte alltid varit inriktad mot inkludering. Förutom vanliga lärare spelar stödlärare och klassrumsassistenter en viktig roll för att få inkluderingen att fungera väl i praktiken.

  Det finns redan nu EU-initiativ för att stärka specialundervisningen.

  Kommissionen ger ekonomiskt stöd till Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd. Byråns verksamhet ökar kunskaperna om inkluderande utbildning, främjar samarbete mellan länder och stärker kunskapsutbytet på området.

  Hela rapporten

  Kontaktpersoner:

  Dennis Abbott  +32 2 295 92 58, twitter: @DennisAbbott

  Dina Avraam  +32 2 295 96 67

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 10/07/2012  |Till början