Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Erityistarpeiset lapset ja vammaiset edelleen väliinputoajia koulutusjärjestelmässä
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

10/07/2012

EU-maat ovat sitoutuneet edistämään osallistavaa koulutusta, mutta erityistarpeiset lapset ja vammaiset aikuiset jäävät edelleen muiden jalkoihin. Tämä ilmenee EU-komission tänään julkistamasta raportista. Monet sijoitetaan erillisiin laitoksiin, ja yleisopetusta antavissa oppilaitoksissa opiskelevat eivät useinkaan saa tarpeeksi tukea. Raportissa kehotetaan jäsenmaita ponnistelemaan kovemmin osallistavien koulutusjärjestelmien kehittämiseksi ja poistamaan esteitä, jotka haittaavat muita heikommassa asemassa olevien ryhmien mahdollisuutta osallistua koulutukseen ja työelämään ja menestyä niissä.

  Bryssel 10. heinäkuuta 2012 - IP/12/761

  EU:n työikäisestä väestöstä n. 45 miljoonaa on vammaisia ja 15 miljoonalla lapsella on erityisiä koulutustarpeita. Raportista ilmenee, että joissakin tapauksissa he jäävät kokonaan ilman koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. Erityistarpeisilla lapsilla ei monesti ole koulunkäyntinsä päätteeksi juuri minkäänlaista pätevyyttä, minkä jälkeen he menevät erityiskoulutukseen, joka saattaa joissakin tapauksissa pikemminkin heikentää heidän työllistymisnäkymiään. He ovat muita todennäköisemmin työttömiä tai työelämän ulkopuolella. Nekin, jotka ovat suhteellisen menestyksekkäitä työmarkkinoilla, ansaitsevat usein ei-vammaisia vähemmän.

  Romaniyhteisöön, etnisiin vähemmistöihin ja sosioekonomisesti heikommassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvat vähäosaiset lapset (erityisesti pojat) ovat kaikissa EU-maissa yliedustettuina erityistarpeisille varatuissa kouluissa. Raportissa esitetään kysymys siitä, lisääkö erityiskoulutusjärjestelmä jo ennestään sosiaalisesti syrjäytyneiden oppilaiden eristäytyneisyyttä ja näin pikemminkin heikentää heidän mahdollisuuksiaan pärjätä elämässä. Tutkimuksissa on todettu, että tällaiset lapset voitaisiin sijoittaa yleisopetuksen kouluihin, jos heidän kielellisten taitojensa kehittämiseen panostettaisiin enemmän ja jos kulttuurierot otettaisiin paremmin huomioon.

  Vaikka on ehdottoman tärkeää pyrkiä osallistavampaan koulutusjärjestelmään, sitä ei ole aina otettu huomioon opettajankoulutuksessa ja opettajien jatkuvassa ammatillisessa kehittämisessä. Opettajien lisäksi erityisopettajilla ja koulunkäyntiavustajilla on keskeinen asema siinä, että osallistaminen saadaan toimimaan käytännössä.

  EU on jo käynnistänyt useita aloitteita erityistarpeisten oppimisen vahvistamiseksi.

  Komissio tukee taloudellisesti Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskusta. Tämä keskus lisää tietoa osallistavasta koulutuksesta ja edistää maiden välistä yhteistyötä ja tietämyksen vaihtoa tällä alalla.

  Raportti kokonaisuudessaan

  Yhteyshenkilöt:

  Dennis Abbott  +32 2 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

  Dina Avraam  +32 2 295 96 67

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 10/07/2012  |Sivun alkuun