Sökväg


Om oss
Om representationen

EU-medborgare oroliga för it-säkerheten på nätet
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

09/07/2012

En ny Eurobarometerundersökning visar att internetanvändare i EU är mycket oroade över it-säkerheten: 89 % undviker att visa personuppgifter online, och 74 % instämmer i att risken att utsättas för it-brott har ökat under det senaste åren.

  Bryssel den 9 juli 2012 - IP/12/751

  12 % av internetanvändarna inom EU har redan upplevt bedrägeri på nätet och 8 % har utsatts för identitetsstöld. Trots detta har 53 % inte ändrat lösenord för sina internetuppkopplingar under det gångna året.

  Undersökningen, som omfattar sammanlagt nästan 27 000 personer i alla EU-länder, visar en stark koppling mellan att ha informerats om risken att utsättas för it-brott och känslan av att vara trygg när man är ute på nätet. En majoritet av de som anser sig att det är säkert för dem i samband med att de använder nätbaserade banktjänster eller handel säger att de även känner sig välinformerade om it-brottslighet.

  53 % av internetanvändarna säger att de köper varor eller tjänster på nätet, 52 % använder sociala nätverk, 48 % utnyttjar internetbanktjänster, medan 20 % säljer varor eller tjänster på nätet. 29 % är osäkra på om de klarar av att använda internet för banktjänster eller köp. 59 % känner sig inte välinformerade om riskerna med it-brottslighet. 40 % är oroade över att någon ska komma åt eller missbruka deras personuppgifter och 38 % oroar sig över säkerheten i samband med betalningar på nätet.

  I mars i år föreslog kommissionen att man skulle inrätta ett europeiskt it-brottscentrum 2013 för att skydda EU:s invånare och företag mot det ökade hotet för it-attacker. Europeiska it-brottscentrumet (IP/12/317 och MEMO/12/221) kommer att inrikta sig på olaglig verksamhet som utförs av organiserade kriminella grupper, särskilt attacker som riktar sig mot e-banktjänster och annan finansiell verksamhet på nätet. Centrumet kommer också att försöka finna metoder för att bättre skydda sociala nätverksprofiler från infiltration av it-brottslighet och tillhandahålla information och analyser till brottsbekämpande myndigheter. Detta kommer att göra det möjligt för centrumet att bistå i kampen mot identitetsstölder på nätet, sexuella övergrepp mot barn samt exploatering och it-attacker som drabbar känslig infrastruktur och informationssystem i Europa.

  Centrumet kommer att inleda sin verksamhet i januari nästa år. Inrättandet av centrumet pågår vid Europol med huvudkontor i Haag, inklusive upprättandet av ett laboratorium mot it-brott. Som en del av centrumets utveckling, upprättas kontakter med nationella brottsbekämpande enheter för it-brott samt med aktörer inom antivirusverksamhet i den privata sektorn.

  I september 2010 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till direktiv för att hantera ny it-brottslighet, såsom storskaliga it-attacker. I direktivet anges konkreta åtgärder, som att straffbelägga skapandet och försäljningen av sabotageprogram och förbättra det europeiska polissamarbetet.

  Kommissionen och EU:s utrikestjänst håller för närvarande på att utarbeta en europeisk strategi för it-säkerhet.

  Eurobarometern om it-brott samt siffror från de enskilda EU-länderna

   http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#390

  http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

  Kontaktpersoner:

  Michele Cercone  +32 2 298 09 63

  Tove Ernst  +32 2 298 67 64

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 09/07/2012  |Till början