Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU-kansalaiset huolissaan verkkomaksujensa turvallisuudesta
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

09/07/2012

Uudesta Eurobarometri-kyselystä ilmenee, että internetin käyttäjät EU:ssa ovat erittäin huolissaan verkkoturvallisuudesta: 89 prosenttia vastaajista välttää henkilötietojensa paljastamista verkossa, ja 74 prosenttia on samaa mieltä väitteestä, että mahdollisuus verkkorikollisuuden uhriksi joutumiseen on kasvanut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Verkkorikostorjuntakeskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa Haagissa ensi tammikuussa.

  Bryssel 9. heinäkuuta 2012 - IP/12/751

  Vastauksista ilmenee, että internetin käyttäjistä 12 prosenttia on jo joutunut petoksen ja 8 prosenttia identiteettivarkauden kohteeksi verkossa. Tästä huolimatta 53 prosenttia vastaajista ei ollut muuttanut yhtäkään internetin salasanoistaan viime vuoden aikana. Kyselyyn osallistui melkein 27 000 henkilöä kaikista EU:n jäsenmaasta.

  Kyselystä ilmenee, että vastaajat, jotka ovat tietoisia verkkoturvallisuudesta, tuntevat yleensä myös olonsa turvalliseksi verkkoympäristössä. Suurin osa niistä vastaajista, jotka kertoivat kokevansa olonsa turvalliseksi verkko-ostoksilla tai verkkopankkia käyttäessään, ilmoitti olevansa hyvin perillä verkkorikollisuudesta.

  53 prosenttia vastaajista kertoo ostavansa verkossa tavaroita ja palveluita, 52 prosenttia käyttää sosiaalista mediaa, 48 prosenttia hoitaa pankkiasioita ja 20 prosenttia myy tuotteita ja palveluita verkossa. 29 prosenttia on epävarmoja kyvystään käyttää verkkopankkia tai tehdä ostoksia internetissä ja 59 prosenttia kokee, ettei tiedä tarpeeksi verkkorikollisuuden riskeistä. 40 prosenttia on huolissaan mahdollisuudesta, että joku veisi heidän henkilötietonsa tai väärinkäyttäisi niitä, ja 38 prosenttia epäilee verkkomaksujen turvallisuutta.

  Maaliskuussa 2012 komissio ehdotti EU:n verkkorikostorjuntakeskuksen perustamista vuonna 2013 suojaamaan kansalaisia ja yrityksiä kasvavalta verkkouhalta. Euroopan verkkorikostorjuntakeskus (IP/12/317 ja MEMO/12/221) keskittyy järjestyneiden rikollisryhmien laittomiin toimiin verkossa. Sen tehtäviin kuuluu erityisesti verkkopankkeihin ja muuhun verkossa tapahtuvaan taloudellisen toimintaan kohdistuvien uhkien torjuminen. Verkkorikostorjuntakeskus etsii myös keinoja, joilla voitaisiin suojata paremmin internetin sosiaalisissa verkostoissa luotavia profiileja rikollisten soluttautumiselta ja tarjota tietoja ja analyyseja rikosten torjunnasta vastaaville kansallisille viranomaisille. Tämä auttaa niitä torjumaan identiteettivarkauksia, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja Euroopan elintärkeisiin infrastruktuureihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvia verkkohyökkäyksiä.

  Verkkorikostorjuntakeskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa ensi tammikuussa. Europolin päätoimipaikassa Haagissa on jo edistytty hyvin keskuksen perustamisessa. Se edellyttää verkkorikollisuuteen keskittyvän laboratorion rakentamista, ja yhteydenpitoa jäsenvaltioihin, joiden tehtävänä on lähettää asiantuntijoita keskukseen. Parhaillaan luodaan kontakteja sekä kansallisten lainvalvontaviranomaisten verkkorikollisuutta tutkiviin yksiköihin että verkkoturvallisuuden ja viruksentorjunnan alalla toimiviin yksityisen sektorin yrityksiin.

  Komissio esitti syyskuussa 2010 ehdotuksen verkkorikollisuutta koskevaksi direktiiviksi, jota sovellettaisiin esimerkiksi laajoihin verkkohyökkäyksiin. Siinä säädetään konkreettisista toimista, kuten haittaohjelmien valmistamisen ja myynnin kriminalisoinnista sekä Euroopan poliisiyhteistyön parantamisesta.

  Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto valmistelevat sen vuoksi parhaillaan Euroopan tietoverkkoturvallisuusstrategiaa.

  Verkkorikollisuutta koskeva Eurobarometri-kysely kokonaisuudessaan sekä kustakin jäsenvaltiosta saadut tulokset:

   http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#390

  http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

  Yhteyshenkilöt:

  Michele Cercone  +32 2 298 09 63

  Tove Ernst  +32 2 298 67 64

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 09/07/2012  |Sivun alkuun