Sökväg


Om oss
Om representationen

EU utformar sin politik för Arktis
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

03/07/2012

Europeiska kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik har idag beskrivit hur EU planerar att gå vidare med sitt konstruktiva engagemang i Arktis. Den arktiska regionen är en vital del av jordens miljö. Klimatförändringarna i Arktis ökar dramatiskt, och effekterna av dessa förändringar kan iakttas från år till år. Konsekvenserna för ekosystemet och invånarnas försörjning är betydande. Samtidigt öppnar havsisens snabba tillbakadragande och den tekniska utvecklingen upp för nya ekonomiska möjligheter i regionen, såsom sjöfart, gruvdrift, energiutvinning och fiske. Även om dessa verksamheter gynnar den globala ekonomin, ställer de också krav på försiktighet och hållbara lösningar: det ömtåliga Arktis kan drabbas ytterligare om vi inte kan leva upp till högt ställda miljökrav.

  Bryssel den 3 juli 2012 - IP/12/739

  Den strategi som antogs idag kan sammanfattas med tre ord: kunskap, ansvar och engagemang. Den omfattar ett antal konkreta åtgärder som bidrar till forskning och hållbar utveckling i regionen samt främjar miljövänlig teknik som kan användas för hållbar sjöfart och gruvdrift. Strategin lyfter också fram EU:s verksamhet i Arktis sedan 2008. Till exempel har EU under det senaste decenniet bidragit med 20 miljoner euro per år till den arktiska forskningen och sedan 2007 investerat mer än 1,14 miljarder euro i en hållbar utveckling av regionen.

  Meddelandet tar upp en rad åtgärder för att stödja en väl fungerande förvaltning av Arktis. Det rör sig bland annat om stöd till arktisk forskning genom kommissionens föreslagna program för forskning och innovation inom ramen för Horisont 2020, med en budget på 80 miljarder euro (jfr IP/11/1475), stöd till sök- och räddningsinsatser i Arktis genom lansering av nästa generations observationssatelliter (jfr IP/11/1477), intensifierade insatser för att bekämpa klimatförändringar, utnyttjande av EU-finansiering för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar utveckling i Arktis på ett sätt som gynnar lokal- och ursprungsbefolkningar, främjande och utveckling av miljövänlig teknik som kan användas av utvinningsindustrin i Arktis, förbättrad bilateral dialog om arktiska frågor med Kanada, Island, Norge, Ryssland och Förenta staterna, bland annat genom en ansökan om permanent observatörsstatus i Arktiska rådet samt intensifierade ansträngningar för att föra en fortlöpande dialog om EU-politik och EU-program med organisationer som företräder ursprungsbefolkningar.

  Sammantaget omfattar meddelandet 28 åtgärdspunkter. Viktiga punkter i meddelandet är klimatförändringar, hållbar utveckling och forskning. Klimatförändringar: EU, som är på rätt väg för att uppnå sitt Kyotomål, har fastslagit målet att minska växthusgasutsläppen med 20 % i lag, och är även fast besluten att hålla fast vid det långsiktiga målet att minska utsläppen med 80–95 % till 2050. Hållbar utveckling: Under budgetperioden 2007–2013 bidrar EU med drygt 1,14 miljarder euro för att utveckla den ekonomiska, sociala och miljömässiga potentialen i de arktiska regionerna i EU med angränsande områden. Forskning: EU har gett betydande stöd till den arktiska forskningen under de senaste tio åren. EU-medel på omkring 200 miljoner euro har anslagits till internationell forskningsverksamhet i Arktis.

  Europaparlamentet och medlemsstaterna uppmanas nu att inkomma med synpunkter på de föreslagna åtgärderna. Meddelandet innebär också starten på en dialog- och samrådsprocess med de arktiska länderna, ursprungsbefolkningar och andra berörda parter, i syfte att ytterligare förbättra EU:s politik i förhållande till Arktis.

  Mer information:

  MEMO 12/517: EU’s Arctic Policy: Questions and Answers (på engelska)

  http://eeas.europa.eu/arctic_region/index_en.htm

  http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/arctic_ocean/index_en.htm

   

  Kontaktpersoner:

  Michael Mann  +32 2 299 97 80

  Maja Kocijancic  +32 2 298 65 70

  Eamonn Prendergast  +32 2 299 88 51

  Oliver Drewes  +32 2 299 24 21

  Lone Mikkelsen  +32 2 296 05 67

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 03/07/2012  |Till början