Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU linjaa arktista aluetta koskevaa politiikkaansa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

03/07/2012

Euroopan komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat tänään esitelleet EU:n rakentavaa toimintaa arktisella alueella ja sen tulevia suuntauksia. Arktinen alue on elintärkeä osa maapallon ympäristöä. Ilmastonmuutos etenee siellä nopeasti ja näkyvästi, mikä vaikuttaa merkittävästi alueen ekosysteemiin ja sen asukkaiden perinteisiin elinkeinoihin. Samalla merijään nopea vetäytyminen ja teknologian kehitys ovat avaamassa uusia taloudellisia mahdollisuuksia muun muassa meriliikenteen, kaivostoiminnan, energiantuotannon ja kalastuksen alalla. Vaikka tällaisen toiminnan lisääntyminen hyödyttää maailmantaloutta, asiassa on edettävä varovasti ja kestävällä tavalla: heijastusvaikutukset arktisen alueen herkkään ympäristöön lisääntyvät, jos toiminnassa ei noudateta tiukimpia ympäristönormeja.

  Bryssel 3. heinäkuuta 2012 – IP/12/739

  Tänään hyväksytty strategia voidaan tiivistää käsitteisiin tieto, vastuu ja sitoutunut toiminta. Siinä esitetään joukko konkreettisia toimia, joilla on tarkoitus tukea arktisen alueen tutkimusta ja kestävää kehitystä ja edistää ympäristöystävällisiä tekniikoita kestävän merenkulun ja kaivostoiminnan tarpeisiin. Lisäksi siinä korostetaan EU:n toimintaa arktisella alueella vuodesta 2008. EU on esimerkiksi tukenut arktisen alueen tutkimusta 20 miljoonalla eurolla vuosittain viimeisten kymmenen vuoden aikana ja investoinut vuodesta 2007 yli 1,14 miljardia euroa alueen kestävään kehitykseen.

  Tiedonannossa esitetään erilaisia toimenpiteitä, joilla tuetaan arktisen alueen tehokasta suojelua ja hoitoa. Tarkoituksena on muun muassa tukea arktisen alueen tutkimusta komission ehdottamasta 80 miljardin euron Horisontti 2020 tutkimus- ja innovointiohjelmasta (ks. IP/11/1475), tukea arktisen alueen etsintä- ja pelastusvalmiuksia seuraavan sukupolven tarkkailusatelliittien käyttöönotolla (ks. IP/11/1477), tehostaa ilmastonmuutoksen torjuntatoimia, käyttää EU:n rahoitusmahdollisuuksia arktisen alueen kestävän kehityksen maksimoimiseksi paikallis- ja alkuperäisyhteisöjä hyödyttävällä tavalla, edistää ja kehittää ympäristöystävällisiä tekniikoita arktisen alueen kaivannaisteollisuuden tarpeisiin, tiivistää arktisia kysymyksiä käsittelevää kahdenvälistä vuoropuhelua Kanadan, Islannin, Norjan, Venäjän federaation ja Yhdysvaltojen kanssa muun muassa hakemalla EU:lle pysyvän tarkkailijan asemaa Arktisessa neuvostossa sekä tehostaa pyrkimyksiä käydä säännöllistä vuoropuhelua EU:n politiikoista ja ohjelmista alkuperäiskansoja edustavien järjestöjen kanssa.

  Tiedonannossa on kaikkiaan 28 toimintaehdotusta. Tiedonannon keskeisiä kohtia ovat ilmastonmuutos, kestävä kehitys ja tutkimus. Ilmastonmuutos: EU on saavuttamassa Kioton tavoitteensa, on sisällyttänyt kasvihuonekaasupäästöjen 20 prosentin vähentämistavoitteen lainsäädäntöönsä ja on edelleen sitoutunut pitkän aikavälin tavoitteeseen, jonka mukaan päästöjä olisi vähennettävä 80−95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Kestävä kehitys: EU myöntää rahoituskaudella 2007–2013 yli 1,14 miljardia euroa EU:n arktisten alueiden ja niiden lähialueiden taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän potentiaalin kehittämiseen. Tutkimus: EU on viimeisten kymmenen vuoden ajan ollut arktisen alueen tutkimuksen merkittävimpiä tukijoita. Se on kyseisenä aikana tukenut kansainvälistä tutkimustoimintaa alueella noin 200 miljoonalla eurolla.

  Euroopan parlamenttia ja EU:n jäsenvaltioita pyydetään esittämään näkemyksensä ehdotetuista toimista. Tiedonannolla käynnistetään lisäksi arktisen alueen valtioiden, alkuperäiskansojen ja muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa vuoropuhelu ja kuulemismenettely, joiden avulla pyritään entisestään tarkentamaan arktista aluetta koskevaa EU:n politiikkaa.

  Lisätietoja:

  MEMO 12/517: Kysymyksiä ja vastauksia arktista aluetta koskevasta EU:n politiikasta (englanniksi)

  http://eeas.europa.eu/arctic_region/index_en.htm

  http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/arctic_ocean/index_fi.htm

   

  Yhteyshenkilöt:

  Michael Mann  (+32 2 299 97 80)

  Maja Kocijancic  (+32 2 298 65 70)

  Eamonn Prendergast  (+32 2 299 88 51)

  Oliver Drewes  (+32 2 299 24 21)

  Lone Mikkelsen  (+32 2 296 05 67)

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 03/07/2012  |Sivun alkuun