Sökväg


Om oss
Om representationen

Lärlingsplatser och praktik i kampen mot ungdomsarbetslöshet
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

02/07/2012

EU-länderna behöver ta krafttag mot den mycket höga ungdomsarbetslösheten i EU. En prioritering är att se till att övergången från skola till arbetsliv fungerar smidigt för ungdomarna. Två undersökningar för EU-kommissionens räkning om lärlingsutbildning och praktikutbildning i EU visar att de här formerna av utbildning bör anpassas mer till arbetsmarknadens och näringslivets behov och erbjuda ungdomarna mer garantier för kvalitet och framtidsutsikter.

  Bryssel den 2 juli 2012 - IP/12/731

  Undersökningarna ska tjäna som underlag för två initiativ från kommissionen under 2012: ett utkast till rådsrekommendation om ungdomsgarantier, som går ut på att ungdomar ska ha arbete eller utbildning inom fyra månader efter skolavslutningen, samt en kvalitetsram för lärlingsutbildningar.

  Enligt rekommendationerna i undersökningen om lärlingsutbildningar behövs enhetliga kvalitetskrav, och det ska finnas en avvägning mellan yrkesfärdigheter och mer allmänna kunskaper och färdigheter. Arbetsmarknadens parter ska vara delaktiga i lärlingsutbildningens utformning och organisation, eftersom det är avgörande för att utbildningen ska fungera väl. Initiativ bör tas med de studerande för att förbättra yrkesutbildningens image.

  Undersökningen om praktikplatser visar att det behövs en tydlig definition av praktik på EU-nivå. Praktiken bör i möjligaste mån ingå i en läroplan, och inte äga rum efter det att eleverna lämnat den allmänna skolgången. Både på EU-nivå och i EU-länderna bör man satsa på att öka tillgången till praktikplatser, särskilt vid småföretag. Det behövs ett visst ekonomiskt stöd till praktikanter, särskilt till dem från mindre gynnade miljöer.

  Rutinerna för rekrytering till praktikplatser bör vara öppna och tydliga.

  Undersökningen om praktik kompletterar det offentliga samrådet om praktik som kommissionen inledde som en del av sitt sysselsättningspaket i april 2012 (se IP/12/380, MEMO/12/256 och MEMO/12/252).

   

  Mer information

  Sammanfattning av undersökningen om lärlingsutbildning

  Sammanfattning av undersökningen om praktik

  Hela undersökningen om lärlingsutbildning

  Hela undersökningen om praktik

  László Andors webbplats

  Följ László Andor på twitter

  Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria e-nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

  Kontaktpersoner:

  Jonathan Todd  +32 2 299 41 07

  Nadège Defrère  +32 2 296 45 44

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 02/07/2012  |Till början