Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Oppisopimukset ja harjoittelut nuorisotyöttömyyden torjumiseksi
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

02/07/2012

Euroopan hälyttävän korkeat nuorisotyöttömyysluvut edellyttävät kiireellisesti toimia jäsenvaltioilta. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on varmistaa nuorten sujuva siirtyminen koulusta työelämään. Euroopan komissio on teettänyt tutkimukset oppisopimuksista ja harjoittelusta kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Tutkimusten perusteella esitettyjen suositusten mukaan kyseisten järjestelmien olisi vastattava paremmin työmarkkinoiden vaatimuksiin, ne olisi sovitettava paremmin yritysten tarpeisiin ja niiden olisi tarjottava nuorille paremmat takuut työllistymisestä ja työn laadusta.

  Bryssel 2. heinäkuuta 2012 – IP/12/731

  Tutkimustuloksia hyödynnetään kahden komission aloitteen valmistelussa ennen vuoden 2012 loppua. Ne ovat luonnos neuvoston suositukseksi nuorisotakuista, joilla pyritään varmistamaan, että nuoret ovat joko työssä, koulutuksessa tai harjoittelussa neljän kuukauden sisällä koulun päättämisestä, sekä harjoittelujaksojen laatua koskevan viitekehyksen vahvistaminen.

  Oppisopimuksia koskevassa tutkimuksessa suositellaan yhtenäisiä laatuvaatimuksia oppisopimustyyppiselle koulutukselle, ammatillisten erityistaitojen, yleistaitojen ja -osaamisen tasapuolista huomioon ottamista sekä työmarkkinaosapuolten osallistumista oppisopimuskoulutusten suunnitteluun ja järjestämiseen, sillä se vaikuttaa olennaisesti koulutuksen onnistumiseen. Tutkimuksessa suositellaan myös opiskelijoiden parissa toteutettavia hankkeita, joilla parannetaan yleistä käsitystä ammatillisen koulutuksen järjestelmästä.

  Harjoittelua koskevan tutkimuksen mukaan harjoittelu on määriteltävä selkeästi EU:n tasolla. Harjoittelujaksot olisi mahdollisuuksien mukaan suoritettava osana opinto-ohjelmaa mieluummin kuin opiskelijoiden päätettyä koulutuksen. Niin EU:n kuin jäsenvaltioiden tasolla olisi pyrittävä suunnitelmallisesti lisäämään harjoittelupaikkoja erityisesti pk-yrityksissä ja harjoittelijoille – erityisesti heikommista lähtökohdista tuleville – olisi oltava tarjolla taloudellista tukea. Olisi myös toteutettava toimia, joilla edistetään avoimia menettelyjä harjoittelijoiden valinnassa.

  Harjoittelua koskeva tutkimus täydentää harjoittelujaksojen laadusta toteutettua julkista kuulemista, joka käynnistettiin osana komission huhtikuussa 2012 julkistamaa työllisyyspakettia (ks. IP/12/380, MEMO/12/256 ja MEMO/12/252).

   

  Lisätietoja

  Tiivistelmä oppisopimuksia koskevasta tutkimuksesta:

  http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7818&langId=en

  Tiivistelmä harjoittelujärjestelyjä koskevasta tutkimuksesta:

  http://ec.europa.eu/social/ BlobServlet?docId=7819&langId=en

  Oppisopimuksia koskeva kertomus lyhentämättömänä:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6633&visible=1

  Harjoittelujärjestelyjä koskeva kertomus lyhentämättömänä:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6717&visible=1

  László Andorin verkkosivut:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

  Seuraa László Andoria Twitterissä:

  http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

  Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote osoitteesta http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

   

  Yhteyshenkilöt:

  Jonathan Todd  (+32 2 299 41 07)

  Nadège Defrère  (+32 2 296 45 44)

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
  Euroopan kansalaisten teemavuosi
  Kreikan EU-puheenjohtajuus
  Resurssitehokkuus
  Kroatia
  EU arjessa
  Rahoitus- ja talouskriisi
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  Climate Action
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
  Viimeisin päivitys: 02/07/2012  |Sivun alkuun