Sökväg


Om oss
Om representationen

Topppmötet 28.–29.6.2012
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

02/07/2012

Stats- och regeringschefer samlades till Europeiska rådets möte för att besluta om tillväxt- och sysselsättningspakten som omfattar en lång rad tillväxtfrämjande åtgärder. Europeiska rådet diskuterade också rapporten Mot en verklig ekonomisk och monetär union som sammanställts av ordförande van Rompuy och ordförande Barroso tillsammans med ledare för ECB och Eurogruppen. I rapporten presenterades de fyra huvudpunkterna i den kommande ekonomiska och monetära unionen. Dessutom godkändes de landsspecifika rekommendationerna, man enades om sätet för det gemensamma patentsystemet och påbörjade diskussioner om den fleråriga finansieringsramen.

  Topppmötet 28.–29.6.2012

  Euroområdets möte beslöt också att förstärka eurons brandmurar EFSF och ESM bl.a. genom direkt rekapitalisering till banker i euroområdet efter det att en gemensam tillsynsmekanism har inrättats.

  EU-toppmötet på kommissionens webbplats på svenska

  Slutsatserna från Europeiska rådets möte i juni 2012

  Uttalande från Europtoppmötet 29.6.2012

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 08/08/2012  |Till början