Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen föreslår konkreta åtgärder mot skattebedrägerier
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

27/06/2012

Minimipåföljder för skattebrott, ett gränsöverskridande skatteregistreringsnummer, en EU-stadga för skattebetalare och skärpta gemensamma åtgärder mot skatteparadis. Det här är bara några av de konkreta idéer som kommissionen lade fram för att effektivisera kampen mot skattebedrägerier i EU. I meddelandet tar man ett helhetsgrepp på problemet. Man undersöker olika sätt att stärka de nuvarande åtgärderna och beskriva tänkbara nya initiativ för att bekämpa skattebedrägerier i EU.

  Bryssel den 27 juni 2012 - IP/12/697

  Den svarta ekonomin beräknas i genomsnitt uppgå till en femtedel av BNP i medlemsländerna, vilket motsvarar nästan 2,5 biljoner euro totalt. I och med ekonomins globalisering och den tekniska utvecklingen är det uppenbart att isolerade nationella insatser för att lösa det här problemet inte kommer att fungera. Därför omfattar meddelandet en tredelad strategi som syftar till att angripa skatteundandragande och skattebedrägerier från varje tänkbar vinkel.

  Nationell nivå

  EU-länderna bör fokusera på att förbättra sin administrativa kapacitet för skatteuppbörd, såsom tydligt angavs i de landsspecifika rekommendationerna (se IP/12/513). Kommissionen kommer noga att övervaka utvecklingen inom detta område och vid behov lämna tekniskt bistånd. De nationella myndigheterna bör också göra det lättare för den som vill uppfylla sina skyldigheter, t.ex. genom program för frivilligt utlämnande av uppgifter. Olika EU-instrument, som den gemensamma kontaktpunkten (se IP/12/17) och en eventuell webbportal för skattefrågor, bör också bidra till en förbättrad skattedisciplin.

  EU-nivå

  Åtgärdermot skatteundandragande på europeisk nivå har visat sig vara effektiva. Tack vare exempelvis EU-direktivet om beskattning av sparande utbyter EU-länderna uppgifter om skattebetalare som är bosatta i andra länder som motsvarar ett värde av 20 miljarder euro. Vi måste nu fördjupa den här typen av samarbete och stärka de gemensamma verktygen. Därför är det mycket viktigt att länderna enas om det ändrade direktivet om beskattning av sparande. Dessutom presenteras flera nya idéer, t.ex. ett europeiskt gränsöverskridande skatteregistreringsnummer, en mekanism för snabba åtgärder vid momsbedrägerier och EU-minimiregler och påföljder för skattebedrägerier och skatteundandragande.

  Internationellt

  För att kampen mot skattebrott ska bli verkligt effektiv måste internationella partner tillämpa goda styrelseformer som motsvarar EU:s inom detta område. Kommissionen har begärt mandat för att förhandla fram striktare avtal om sparande med viktiga grannländer, vilket är avgörande i detta hänseende. Före utgången av 2012 kommer kommissionen att utarbeta en "morot och piska"-strategi mot skatteparadis samt åtgärder för att motverka aggressiv skatteplanering.

  Kontaktperson: Emer Traynor  (+32 2 292 15 48)

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 27/06/2012  |Till början