Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio pyytää Suomea kumoamaan laivatankkien kalibrointia koskevan lainsäädännön
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

21/06/2012

Euroopan komissio on pyytänyt Suomea noudattamaan EU:n lainsäädännön mukaan kuuluvia velvoitteita kumota laivatankkien kalibrointia koskeva kansallinen lainsäädäntö, jolla pantiin täytäntöön vuodelta 1971 peräisin oleva direktiivi (71/349/ETY). Määräaika, johon mennessä jäsenvaltioiden oli kumottava kyseinen lainsäädäntö, oli 1. heinäkuuta 2011.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 21. kesäkuuta 2012 - IP/12/650

  Laivatankkien kalibrointia koskevan kansallisen lainsäädännön kumoamista koskevasta velvoitteesta säädettiin direktiivillä (2011/17/EU ), jolla kumotaan kahdeksan metrologiaa koskevaa neuvoston direktiiviä. Tarkoituksena on yksinkertaistaa ja vähentää eurooppalaisiin yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista rasitusta.

  Suomelle esitettävä pyyntö on määräysten rikkomisesta johtuvan EU:n menettelyn mukainen perusteltu lausunto. Jos Suomi ei ilmoita komissiolle kahden kuukauden kuluessa toimenpiteistä, joita se on toteuttanut varmistaakseen velvoitteidensa täysimääräisen noudattamisen, komissio voi päättää haastaa Suomen Euroopan unionin tuomioistuimeen.

  Lue koko lehdistötiedote.

   

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 21/06/2012  |Sivun alkuun