Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU:n komissio antaa Suomelle perustellun lausunnon alusten omistajien vakuutuksesta
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

21/06/2012

Komissio on tänään lähettänyt Suomelle perustellun lausunnon, koska Suomi ei ole ilmoittanut toimenpiteistä, joilla alusten omistajien vakuutus merioikeudellisia vaateita varten saatetaan osaksi Suomen kansallista lainsäädäntöä. Vakuutuksen ottamista koskevalla velvoitteella varmistetaan uhrien parempi turva aluksiin liittyvissä onnettomuuksissa. Jos Suomi ei kahden kuukauden kuluessa ilmoita komissiolle toimenpiteistä EU-lainsäädännön noudattamiseksi, komissio voi antaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 21. kesäkuuta 2012 - IP/12/638

  EU antoi vuonna 2009 uuden direktiivin, jonka mukaan alusten omistajilla on oltava 1. tammikuuta 2012 mennessä riittävä vakuutusturva eurooppalaisten lippujen alla purjehtiville tai EU:n satamiin saapuville aluksilleen. Direktiivi on osa kolmatta meriturvallisuuspakettia, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2009.

  Suomi ei ole ilmoittanut komissiolle toimenpiteistä, joilla alusten vakuutusturva tehdään pakolliseksi EU:ssa, vaikka tällaisen ilmoituksen määräaika oli 31. joulukuuta 2011. Komissiolle lähettämässään kirjallisessa ilmoituksessa Suomi on tunnustanut velvollisuutensa hyväksyä asiaa koskevat toimenpiteet, mutta se ei ole kuitenkaan toimittanut tällaisten toimenpiteiden tekstiä tai konkreettista hyväksymisaikataulua.

  EU-direktiivin tavoitteena on parantaa kauppamerenkulun laatua vaatimalla kaikilta taloudellisilta toimijoilta vastuullisempaa toimintaa. Vakuutusvelvoite varmistaa uhrien paremman turvan, auttaa poistamaan liikenteestä alikuntoisia aluksia ja edistää kilpailua toiminnanharjoittajien välillä. Koska Suomi on laiminlyönyt direktiivin täytäntöönpanon, se heikentää EU:n pyrkimyksiä yhdenmukaistaa meriturvallisuusmääräykset mahdollisimman korkeita vaatimuksia vastaaviksi. 

  Jos Suomi ei ilmoita komissiolle tarvittavien voimaansaattamistoimenpiteiden hyväksymisestä kahden kuukauden kuluessa perustellun lausunnon vastaanottamisesta, komissio saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

  Lue koko lehdistötiedote.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
  Euroopan kansalaisten teemavuosi
  Kreikan EU-puheenjohtajuus
  Resurssitehokkuus
  Kroatia
  EU arjessa
  Rahoitus- ja talouskriisi
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  Climate Action
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
  Viimeisin päivitys: 21/06/2012  |Sivun alkuun