Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Suomi joutuu oikeuteen tieinfrastruktuurin turvallisuutta koskevien sääntöjen laiminlyönnistä
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

21/06/2012

Euroopan komissio päätti tänään haastaa Suomen EU:n tuomioistuimeen tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallintaa koskevan direktiivin täytäntöönpanon laiminlyönnistä. Direktiivi oli määrä ottaa käyttöön kokonaisuudessaan 19. joulukuuta 2010 mennessä. Direktiivin täytäntöönpanon laiminlyöminen voi saattaa tienkäyttäjät vaaraan.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 21. kesäkuuta 2012 - IP/12/641

  Tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallintaa koskevan direktiivin 2008/96/EY tarkoitus on taata turvallinen Euroopan laajuinen tieverkko. Direktiivin keskeisimmät toteutusvälineet ovat tieturvallisuusvaikutusten arvioinnit, tieturvallisuusauditoinnit ja turvallisuustarkastukset sekä tieverkon turvallisuusluokitukset.

  Komissio päätti viedä Suomen tuomioistuimeen, koska Suomi ei ole täysin sisällyttänyt direktiiviä kansalliseen lainsäädäntöönsä. Direktiivin piti sisältyä kansalliseen lainsäädäntöön kokonaisuudessaan 19. joulukuuta 2010 mennessä.

  Tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallintaa koskevilla säännöillä taataan Euroopan laajuisen tieverkon turvallisuus. Euroopassa kuolee joka vuosi yli 30 000 tienkäyttäjää. Turvallisen tieinfrastruktuurin varmistaminen auttaa välttämään onnettomuuksia ja liikennekuolemia Euroopan teillä. Turvalliseen tieinfrastruktuuriin tähtäävien toimenpiteiden toteuttamatta jättäminen aiheuttaa tienkäyttäjille tarpeettomia vaaratilanteita.

  Lue koko lehdistötiedote.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 21/06/2012  |Sivun alkuun