Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Suomalaisista 75 % pystyy keskustelemaan vieraalla kielellä
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

21/06/2012

Lähes yhdeksän kymmenestä EU-kansalaisesta on sitä mieltä, että vieraiden kielten osaaminen on erittäin hyödyllistä, ja 98 prosenttia katsoo, että kielitaito on heidän lastensa tulevaisuuden kannalta tärkeä taito. Tämä käy ilmi uudesta Eurobarometri-kyselystä, joka selvitteli EU-kansalaisten asenteita monikielisyyteen ja vieraiden kielten oppimiseen.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 21. kesäkuuta 2012 - IP/12/679

  Euroopan komission erillinen selvitys – ensimmäinen eurooppalainen kielitaitotutkimus – tuo kuitenkin esiin, että toiveiden ja todellisuuden välillä on huomattava ero: 14:ssä Euroopan maassa tehdyt teini-ikäisten kielitaitotestit osoittavat, että ainoastaan 42 prosenttia osaa käytännössä opiskelemaansa ensimmäistä vierasta kieltä ja vain 25 prosenttia opiskelemaansa toista vierasta kieltä. Huomattava määrä – ensimmäisen vieraan kielen osalta 14 prosenttia ja toisen vieraan kielen osalta 20 prosenttia – ei saavuta edes ”peruskäyttäjän” tasoa.

  Valtioiden ja hallitusten päämiehet antoivat vuonna 2002 Barcelonassa julkilausuman, jonka mukaan lapsille pitäisi jo pienestä pitäen opettaa vähintään kahta vierasta kieltä. Nyt – kymmenen vuotta myöhemmin – eurooppalaiset ovat laajalti tietoisia monikielisyyden hyödyistä. Lähes kolme neljästä (72 %) eurooppalaisesta on tavoitteesta samaa mieltä, ja 77 prosenttia katsoo, että tavoitteen tulisi olla politiikan painopiste. Yli puolet eurooppalaisista (53 %) käyttää vieraita kieliä työssään, ja 45 prosenttia on sitä mieltä, että he ovat saaneet kielitaitonsa ansiosta paremman työpaikan omassa maassaan.

  Niiden eurooppalaisten lukumäärä, jotka sanovat osaavansa viestiä vieraalla kielellä, on kuitenkin laskenut hieman (56 prosentista 54 prosenttiin). Tämä johtuu osittain siitä, etteivät venäjä ja saksa enää ole pakollisia oppiaineita Keski- ja Itä-Euroopan maiden kouluissa.

  Ensimmäistä opiskelemaansa vierasta kieltä käytännössä osaavien osuus vaihtelee Maltan ja Ruotsin 82 prosentista (näissä maissa ensimmäinen vieras kieli on englanti) Ranskan 14 prosenttiin (vieraana kielenä englanti) ja Englannin 9 prosenttiin (vieraana kielenä ranska). Yksi huomattavimmista vuoden 2005 jälkeen tapahtuneista muutoksista on se, että internet on kannustanut ihmisiä laajentamaan passiivista vieraan kielen taitoaan, toisin sanoen lukutaitoa ja kuullun ymmärtämistä. Vieraita kieliä internetissä (esimerkiksi sosiaalisessa mediassa) säännöllisesti käyttävien eurooppalaisten osuus on noussut 10 prosenttiyksiköllä 26 prosentista 36 prosenttiin.

  Eurooppalaisia ja heidän kieliään käsittelevä Eurobarometri-kysely (386) toteutettiin keväällä 2012. Sitä varten haastateltiin lähes 27 000:ta henkilöä heidän äidinkielellään. Mukana olivat kaikki 27 jäsenvaltiota, ja kyselyyn osallistuneet edustivat eri yhteiskunta- ja väestöryhmiä.

  Äidinkielenä yleisimmin puhuttuja kieliä ovat saksa (16 %), italia ja englanti (13 % kumpikin), ranska (12 %) sekä espanja ja puola (8 % kumpikin).

  Niiden vastaajien osuus, jotka sanovat pystyvänsä käymään keskustelua vähintään yhdellä vieraalla kielellä, on vuoden 2005 Eurobarometrin tietoihin verrattuna noussut eniten Itävallassa (+16 prosenttiyksikköä eli 78 prosenttiin), Suomessa (+6 prosenttiyksikköä; 75 %) ja Irlannissa (+6 prosenttiyksikköä; 40 %).

  Vähintään yhdellä vieraalla kielellä keskustelemaan kykenevien osuus on toisaalta laskenut huomattavasti Slovakiassa (-17 prosenttiyksikköä eli 80 prosenttiin), TÅ¡ekissä (-12 prosenttiyksikköä; 49 %), Bulgariassa (-11 prosenttiyksikköä; 48%), Puolassa (-7 prosenttiyksikköä; 50 %) ja Unkarissa (-7 prosenttiyksikköä; 35 %). Näissä maissa vieraita kieliä, esimerkiksi venäjää ja saksaa, puhumaan kykenevien osuus on ollut laskussa vuodesta 2005.

  Viisi yleisimmin puhuttua vierasta kieltä ovat edelleen englanti (38 %), ranska (12 %), saksa (11 %), espanja (7 %) ja venäjä (5 %).

  Jos tietoja tarkastellaan maakohtaisesti, englanti on yleisimmin puhuttu vieras kieli 19:ssä niistä 25 jäsenvaltiosta, joissa se ei ole virallinen kieli (toisin sanoen lukuun ottamatta Isoa-Britanniaa ja Irlantia).

  Lisätietoja:

  Erityiseurobarometri 386: 'Europeans and their languages'

  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

  Tiivistelmä Eurobarometrin tuloksista

  Maakohtaiset tietosivut

  European Survey on Language Competences project

  European Survey on Language Competences: Final report

  European Survey on Language Competences: Executive summary

  Euroopan komission koulutussivut

  Androulla Vassilioun sivusto

  Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 21/06/2012  |Sivun alkuun