Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio suhtautuu epäilevästi Viestintäviraston aikomukseen pidättäytyä tiukasta hintavalvonnasta laajakaistapalvelujen tukkumarkkinoilla
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

19/06/2012

Euroopan komissio on päättänyt tutkia tarkemmin, onko oikein, että Viestintävirasto ei Suomessa säätele hintoja, joita alueelliset teleyritykset perivät vaihtoehtoisilta teleyrityksiltä laajakaistaverkkojensa vuokraamisesta. Viestintävirasto on päättänyt olla määräämättä hintojen kustannuslähtöisyysvaatimusta määräävässä markkina-asemassa olevien teleyritysten valokuituverkkojen käyttöoikeuksille, ja muun muassa tämä päätös kaipaa tarkempaa tutkimista. Komissio epäilee vahvasti, että päätös olisi EU:n telealan sääntöjen vastainen. Komission mukaan Viestintäviraston päätöksellä voi olla kielteinen vaikutus kilpailuun ja valokuitu- ja kupariverkkojen tulevaan kehitykseen. Valokuitutilaajayhteyksien hinnat ovat jo nyt korkeita. Tämä viittaa siihen, että ilman asianmukaista lainsäädäntöä määräävässä markkina-asemassa olevat yritykset pystyvät veloittamaan käyttöoikeuksista liian suuria summia. Viestintäviraston ehdottaman sääntelytavan seurauksena ne yritykset, jotka normaalitilanteessa saisivat välittömästi käyttöoikeuden säänneltyiin tilaajayhteyksiin, joutuvat ehkä aloittamaan riidanratkaisuprosessin (mikä viivästyttää vuokrahintamuutosten toteutumista) tai odottamaan Viestintäviraston puuttumista asiaan. Molemmissa tapauksissa markkinoille tulo saattaa viivästyä huomattavasti. Komissio on näistä syistä keskeyttänyt nämä suunnitelmat ja aloittanut kolme kuukautta kestävän tutkimuksen.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 19. kesäkuuta 2012 – IP/12/623

  Viestintäviraston selvityksen mukaan tukkutason laajakaistapalvelujen ja kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla, joita vaihtoehtoiset teleyritykset tarvitsevat tarjotakseen omia internet-palvelujaan, alueellisia merkityksellisiä markkinoita on Suomessa 111 kappaletta, eikä juuri yhdelläkään näistä esiinny kilpailua. 

  Viestintävirasto ehdottaa, että kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinalla kahdeksan suurimman huomattavan markkinavoiman teleyrityksen (HMV-yrityksen) kuparipohjaisten palvelujen käyttöoikeuksille asetetaan enimmäishinnat. Kuitupohjaisiin verkkoihin pääsylle ei kuitenkaan suunnitella hintakattoa. Jäljelle jäävien 19 huomattavan markkinavoiman yrityksen osalta Viestintävirasto aikoo asettaa ainoastaan käyttöoikeuksien myöntämistä, hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja syrjimättömyyttä koskevia velvoitteita.

  Tukkutason laajakaistapalvelujen osalta on tarkoitus ottaa käyttöön käyttöoikeuksia, hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja syrjimättömyyttä koskevia velvoitteita ainoastaan kaikkien teleyritysten yli 8 Mbit/s:n yhteyksille. Komissio pelkää, että alhaisemman nopeuden laajakaistayhteyksien erilainen kohtelu samalla tuotemarkkinalla voisi vääristää kilpailua, etenkin jos näille alhaisemmille nopeuksille ei määrätä minkäänlaisia sääntelyllisiä velvoitteita.

  Komissio on lausunnossaan ilmaissut vahvoja epäilyjä, koska se katsoo, että tällainen eriävä sääntelymalli edellyttää neuvotteluja Euroopan muiden sääntelyviranomaisten kanssa.

  Komission päätös käynnistää asiassa perusteellisempi tutkimus aloittaa EU:n televiestintädirektiivin 7 a artiklan mukaisen "toisen vaiheen selvityksen" (MEMO11/321). Viestintävirastolla on nyt kolme kuukautta aikaa yrittää yhteistyössä komission ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) kanssa löytää asiassa ratkaisu. Siihen asti Viestintäviraston ehdotusta ei panna täytäntöön.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 19/06/2012  |Sivun alkuun