Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Lentomatkustajien oikeudet selkeytetään
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

14/06/2012

Monet vammaiset ja liikuntarajoitteiset lentomatkustajat kohtaavat lennolle pyrkiessään edelleen ongelmia, kuten lennolle pääsyn perusteettomia epäämisiä ja muita kohtuuttomia vaatimuksia. Tuhansien vammaisurheilijoiden ja liikuntarajoitteisten katsojien valmistautuessa matkustamaan Lontooseen vuoden 2012 paralympialaisiin komissio on julkaissut ohjeet, joissa selkeytetään heidän oikeuksiaan lentoliikenteessä.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 14.6.2012. IP/12/602

  Euroopan vammaisfoorumin puheenjohtaja Yannis Vardakastanis totesi asiasta seuraavaa: "Laadukkaan avun saaminen on vammaisille hyvin tärkeää, ja se on otettu tulkintaohjeissa hyvin huomioon. Euroopan komissio on valinnut tasapainoisen lähestymistavan ja pystyy sen avulla suojelemaan vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien etuja oikeasuhteisella tavalla."

  Komission laatimat ohjeet koskevat kaikkien EU:n lentoasemien matkustajia ja EU:n lentoyhtiöiden toimintaa kaikkialla maailmassa. Ne koskevat myös EU:n ulkopuolisia lentoyhtiöitä, jotka liikennöivät EU:ssa tai EU:n lentoasemilta.

  Tavoitteena on selventää voimassa olevia EU:n sääntöjä, jotka koskevat vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia lentoliikenteessä (asetus (EY) N:o 1107/2006).

  Jotta lentoasemat tai lentoyhtiöt voivat järjestää tarvittavaa apua, on tärkeää, että vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt ilmoittavat erityistarpeistaan vähintään 48 tuntia ennen ilmoitettua lähtöaikaa.

  Matkustajat raportoivat toistuvista ongelmista, jotka liittyvät lennolle pääsyn epäämisiin sekä lääkärintodistuksia ja saatettavia matkustajia koskeviin epäjohdonmukaisiin vaatimuksiin. Ohjeissa selvennetään, että lääkärintodistuksia ei pitäisi yleensä vaatia henkilöiltä, joiden tila on vakaa, esimerkiksi näkövammaisilta tai pyörätuolin käyttäjiltä. Omatoimisilta matkustajilta ei pitäisi yleensä edellyttää saattajaa.

  Ohjeissa korostetaan, että vammaisille ja liikuntarajoitteisille matkustajille sallitaan kahden liikkumisen apuvälineen maksuton kuljetus. Sähköpyörätuolia käyttävän matkustajan on ilmoitettava lentoyhtiölle asiasta vähintään 48 tuntia etukäteen. Ohjeissa korostetaan lisäksi, että hyväksytyt opas- ja avustajakoirat on otettava matkustamoon, jos niistä on tehty asianmukainen ennakkoilmoitus. Urheiluvälineisiin, jotka eivät ole liikkumisen apuvälineitä, sovelletaan lentoyhtiöiden yleisiä matkatavarasääntöjä, kuten kenen tahansa matkustajan yhteydessä.

  Lääkehappea tarvitsevien matkustajien on annettava asiasta ennakkoilmoitus. Lentoyhtiön on päätettävä, voivatko matkustajat tuoda lennolle oman happensa, eikä lentoyhtiötä velvoiteta tarjoamaan lääkehappea. Lentoyhtiön on kuitenkin ilmoitettava nämä tiedot selvästi.

  Mitä liikuntarajoitteisten matkustajien olisi tiedettävä lentomatkustamisesta

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 14/06/2012  |Sivun alkuun