Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio hyväksyy Suomen lyhytaikaisten vientiluottoriskien vakuutusjärjestelmän
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

12/06/2012

Euroopan komissio on todennut Suomen lyhytaikaisten vientiluottoriskien vakuutusjärjestelmän EU:n valtiontukisääntöjen mukaiseksi. Perusteena tälle on, että järjestelmä rajoittuu vakuutusturvaan, jota ei tällä hetkellä ole saatavilla yksityisillä markkinoilla, ja veloitettavat hinnat vastaavat yksityisten markkinatoimijoiden hinnoittelua vastaavien riskien osalta. Komissio hyväksyi toimenpiteen 31. joulukuuta 2012 saakka.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 12. kesäkuuta 2012 — IP/12/593

  Kilpailupolitiikasta vastaavan komission varapuheenjohtajan Joaquín Almunian mukaan vientiluottoriskien vakuutusjärjestelmä antaa Suomelle tehokkaan keinon tukea yrityksiä, myös pk-yrityksiä, aloilla, joilla markkinat eivät nykyisellään tarjoa vastaavaa vakuutusturvaa. Järjestelmään sisältyy lisäksi säännöksiä kilpailun vääristymisen rajoittamiseksi.

  Ilmoitetun järjestelmän perusteella Suomen valtion vientitakuulaitos Finnvera tarjoaisi lyhytaikaista vientiluottovakuutusturvaa Suomessa sijaitseville yrityksille, jotka eivät väliaikaisesti saa suojaa yksityisiltä markkinoilta. Ainoastaan taloudellisesti kestäville liiketoimille myönnettäisiin vakuutusturvaa. On kahdenlaisia riskejä, joita yksityiset vakuuttajat eivät kata: vientiä harjoittavat pk-yritykset, joiden vuosittainen liikevaihto on yhteensä enintään kaksi miljoonaa euroa, ja yksittäiset vakuutustapahtumat tapauksissa, joissa riski liittyy yhteen ainoaan vientitoimeen, jota yksityisten vakuuttajien vakuutussalkku ei kata, tai tapauksissa, joissa vakuutussuoja olisi sopimusrikkomusriski tai sisältäisi sellaisen.

  Finnvera toimii takaajana ainoastaan aloilla, joilla yksityisellä sektorilla ei ole valmiuksia tarjota riskeille tavanomaista suojaa. Viejät voivat hakea Finnveralta vientiluottovakuutusta vain tapauksissa, joissa yksityinen vakuutuksenantaja on siitä kieltäytynyt. Tällä suojatoimella varmistetaan, että valtio kattaa vain toimet, joille ei ole saatavilla suojaa yksityisiltä markkinoilta, ja että yksityisen sektorin vakuuttajia ei syrjäytetä, jos ne ovat valmiita kattamaan sellaiset riskit.

  Lisäksi järjestelmän puitteissa tarjottavalle suojalle määritellään vakuutusmaksu sen jälkeen, kun on otettu huomioon markkinatiedot siitä, kuinka yksityiset toimijat hinnoittelevat tietyt riskityypit, sekä Finnveran oma kokemus. Järjestelmän vakuutusmaksujen voidaan siis katsoa olevan mahdollisimman pitkälle yhdenmukaisia niiden vakuutusmaksujen kanssa, joita yksityiset vientiluottovakuutustenantajat veloittavat samantyyppisistä riskeistä.

  Komissio totesi näistä syistä, että toimenpide on lyhytaikaisia vientiluottovakuutuksia koskevassa komission tiedonannossa asetettujen ehtojen mukainen (ks. säännöt täältä) ja on hyväksynyt toimenpiteen 31. joulukuuta 2012 saakka.

  Tausta


  Päätöksen teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, asetetaan saataville numerollaSA.33992kilpailun pääosaston verkkosivustolle valtiontukirekisteriin sen jälkeen, kun luottamuksellisuutta koskevat kysymykset on ratkaistu. Tiedot uusien valtiontukipäätösten julkaisemisesta internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä luetellaan viikoittaisessa tiedotteessa State Aid Weekly e-News.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 13/06/2012  |Sivun alkuun