Sökväg


Om oss
Om representationen

Nya rekommendationer till stöd för bilindustrin
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

06/06/2012

EU-kommissionen lade den 6 juni  fram rapporten CARS 21 som gäller ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk för tjugohundratalet. Samtidigt presenterade kommissionen praktiska åtgärder som behövs med anledning av det aktuella ekonomiska läget.

  Bilindustrin i EU sysselsätter 12 miljoner människor med en handelsbalans på 92 miljarder euro, och investerar 30 miljarder euro i forskning och utveckling, vilket innebär att det rör sig om en strategiskt viktig industrigren.

  Åtgärderna omfattar EU:s forskningsfinansiering särskilt för anpassning till framtidens teknik och förnuftig reglering. Stöd ges också för internationalisering av EU:s industri. Det slutgiltiga målet för internationaliseringen är världsomfattande typgodkännanden med vars hjälp en bil som är tillverkad var som helst i världen kan säljas var som helst i världen.

  Läs hela pressmeddelandet (på engelska).

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 07/06/2012  |Till början