Sökväg


Om oss
Om representationen

Ny förordning för gränsöverskridande e-signaturer och e-identifiering på den digitala inre marknaden
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

04/06/2012

EU-kommissionen föreslår nya regler för säkra elektroniska transaktioner över gränserna i Europa. Genom den föreslagna förordningen kommer privatpersoner och företag att kunna använda nationella system för elektronisk identifiering för att få tillgång till offentliga tjänster i andra EU-länder där elektronisk identifiering är tillgänglig.  Det skapar även en inre marknad för elektroniska signaturer och betrodda onlinetjänster över gränserna, genom att se till att dessa tjänster fungerar över gränserna och att de har samma rättsliga status som traditionella pappersbaserade processer. På så sätt kan man utnyttja e-upphandlingens besparingspotential.

  Europeiska kommissionen - pressmeddelande

  Bryssel, den 4 juni 2012 – IP/12/558

  Förslaget respekterar både existerande nationella id-system och preferenserna i de EU-länder som saknar id-system. Länder med elektronisk identifiering kan gå med i eller stanna utanför det europeiska systemet. När ett EU-land vill gå med i det europeiska systemet, måste landet ge tillgång till samma offentliga e-tjänster som för landets medborgare.

  Den föreslagna förordningen kommer inte att

  -       tvinga EU-länder att införa eller privatpersoner att skaffa nationella identitetskort, elektroniska identitetskort, eller andra elektroniska id-lösningar,

  -       införa ett europeiskt id-system eller en europeisk databas,

  -       möjliggöra eller kräva att personlig information lämnas ut.

   

  Länk till utkastet till förordning: http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/regulation/index_en.htm

  Mer om pilotprogram för gränsöverskridande offentliga tjänster

  Webbplats för den digitala agendan

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 04/06/2012  |Till början