Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Uusi asetus sähköisesta tunnistautumisesta
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

04/06/2012

Euroopan komissio on ehdottanut uusia sääntöjä, joilla mahdollistetaan rajat ylittävät ja tietoturvalliset sähköiset transaktiot Euroopassa. Ehdotetulla asetuksella varmistetaan, että yksityishenkilöt ja yritykset voivat käyttää omaa kansallista sähköistä tunnistamisjärjestelmäänsä käyttäessään muiden sellaisten EU-maiden julkisia palveluja, joissa on käytössä sähköisiä tunnistamisjärjestelmiä. Sillä luodaan myös sisämarkkinat sähköisille allekirjoituksille ja niihin liittyville rajojen yli käytettäville luottamuspalveluille sekä varmistetaan, että tällaisia palveluja voi käyttää yli rajojen ja että niillä on sama oikeudellinen asema kuin perinteisillä paperipohjaisilla prosesseilla. Tämän myötä saadaan hyödynnettyä esimerkiksi sähköisten tarjouskilpailujen koko säästöpotentiaali.

  Euroopan komissio – Lehdistötiedote

  Bryssel 4. kesäkuuta 2012 – IP/12/558

  Ehdotuksessa kunnioitetaan täysin sekä olemassa olevia kansallisia sähköisiä tunnistamisjärjestelmiä että niiden jäsenvaltioiden valintoja, joilla ei ole kansallista sähköistä tunnistamisjärjestelmää. Se antaa sähköisiä tunnistusjärjestelmiä käyttäville maille vapauden joko liittyä yleiseurooppalaiseen järjestelmään tai jättäytyä sen ulkopuolelle. Kun jäsenvaltio ilmoittaa haluavansa liittyä yleiseurooppalaiseen järjestelmään, sen on tarjottava sähköisen tunnistamisjärjestelmän kautta ulkomaisille käyttäjille samanlainen pääsy julkisiin palveluihinsa kuin omille kansalaisilleen.

  Ehdotetulla asetuksella ei velvoiteta EU-maita ottamaan käyttöön kansallisia henkilökortteja, sähköisiä henkilökortteja tai muita sähköisen tunnistamisen ratkaisuja, eikä yksityishenkilöitä hankkimaan sellaisia. Sillä ei myöskään oteta käyttöön yleiseurooppalaista sähköistä tunnistetta tai minkäänlaista eurooppalaista tietokantaa, eikä mahdollisteta tai edellytetä henkilötietojen vaihtoa muiden osapuolten kanssa. 

  Lue asetusehdotus täällä.

  Lisätietoa rajat ylittäviin julkisiin palveluihin liittyvistä pilottihankkeista

  Digitaalistrategian verkkosivusto

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 04/06/2012  |Sivun alkuun