Sökväg


Om oss
Om representationen

Badvattnet i Europa är i gott skick
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

23/05/2012

Goda nyheter om du planerar en strandsemester i Europa i sommar: 92,1 % av EU:s badvatten uppfyller nu minimikraven för vattenkvalitet enligt badvattendirektivet. Resultaten kommer från den senaste årliga badvattenrapporten som sammanställts av Europeiska miljöbyrån och Europeiska kommissionen. Där redogörs det för vattenkvaliteten på över 22 000 badplatser vid stränder, floder och sjöar runt om i Europa under 2011.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel den 23 maj. IP/12/501

  Av rapporten framgår att 77,1 % av badplatserna hade utmärkt vattenkvalitet, dvs. de överensstämmer med de strängaste riktvärdena. Motsvarande siffra för Finlands del ligger något över genomsnittet, dvs. 77,7 %. Uppfattningen om Finlands rena insjöar bekräftas av undersökningen, eftersom 80,3 % av badplatserna vid sjöar och floder i Finland hade utmärkt vattenkvalitet, jämfört med motsvarande siffra för hela EU som är 70,4 %. För Finlands del är läget inte lika bra vid kuststränderna - det fanns hela tre stränder som har badvatten av dålig kvalitet, medan 70,6 % av badplatserna vid finska kusten har utmärkt vattenkvalitet jämfört med 80,1 % i hela EU.

  Idrottsvänner kan gläda sig över att vattenkvaliteten är god också i Serpentine Lake i London, där flera olympiska tävlingar kommer att gå av stapeln, bl.a. maratonsimmet i öppet vatten och simgrenen av triathlon.

  Den allmänna badvattenkvaliteten i EU har förbättrats markant sedan 1990. Andelen kustbadplatser som inte uppfyller kraven i badvattendirektivet har sjunkit från 9,2 % 1990 till 1,5 % 2011. Andelen badplatser i inlandsvatten som inte uppfyller de bindande värdena har sjunkit från 11,9 % 1990 till 2,4 % 2011, vilket hör till de lägsta värdena hittills.

  Varje år ger EU ut en sammanfattande rapport över badvattenkvaliteten, utgående från rapporter som medlemsländerna måste lämna in före slutet av föregående år.

  Laboratorier analyserar halterna av vissa typer av bakterier, bl.a. intestinala enterokocker och Escherichia coli-bakterier, som kan tyda på förekomsten av föroreningar, främst från avlopp eller djurhållning. Badplatser klassas som överensstämmande med bindande värden, överensstämmande med de strängare riktvärdena eller icke-överensstämmande.

  Var och en kan själv kontrollera vattenkvaliteten på sin favoritbadplats via vatteninformationssystemet för Europa (WISE). Från webbplatsen kan man ladda ned uppgifter och se interaktiva kartor. Man kan också rapportera tillståndet på sina lokala badplatser via webbplatsen Eye on Earth.

  Ytterligare uppgifter:

  EU:s badvattenrapport för 2012 med data och kartverktyg

  Europeiska miljöbyråns webbplats för badvatten

  Europeiska kommissionens webbplats för badvatten

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 23/05/2012  |Till början