Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Euroopan uimavedet ovat hyvässä kunnossa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

23/05/2012

Olosuhteet ovat hyvät Euroopassa tänä kesänä rantalomaa suunnitteleville. Euroopan unionin uimavesistä 92,1 prosenttia on nyt uimavesidirektiivissä säädettyjen veden laatua koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisia. Tulokset ovat peräisin viimeisimmästä Euroopan ympäristökeskuksen ja Euroopan komission vuosittaisesta uimavesiraportista. Raportissa annetaan selvitys uimaveden laadusta viime vuonna yli 22 000 tuhannella uimapaikalla merten, jokien ja järvien rannoilla ympäri Eurooppaa.

  Euroopan komissio – Lehdistötiedote

   

  Euroopan uimavedet ovat hyvässä kunnossa

  Bryssel 23. toukokuuta 2012 – IP/12/501

  Olosuhteet ovat hyvät Euroopassa tänä kesänä rantalomaa suunnitteleville. Euroopan unionin uimavesistä 92,1 prosenttia on nyt uimavesidirektiivissä säädettyjen veden laatua koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisia. Tulokset ovat peräisin viimeisimmästä Euroopan ympäristökeskuksen ja Euroopan komission vuosittaisesta uimavesiraportista. Raportissa annetaan selvitys uimaveden laadusta viime vuonna yli 22 000 tuhannella uimapaikalla merten, jokien ja järvien rannoilla ympäri Eurooppaa.

  Raportissa todetaan, että 77,1 % uimapaikoista koko EU:ssa vastaa erinomaisen veden laadun vaatimuksia eli tiukimpia ohjearvoja. Suomen osalta vastaava luku oli hiukan keskiarvoa korkeampi eli 77,7 %. Mielikuva Suomen puhtaista järvistä saa vahvistusta tutkimuksesta, koska 80,3 % suomalaisista järvien ja jokien rannoilla olevista sisämaan uimapaikoista vastaa erinomaisen veden laadun vaatimuksia, kun koko EU:ssa vastaava luku on 70,4 %. Merenrantojen osalta tilanne ei ole yhtä hyvä Suomessa: heikkolaatuisia rantoja on kolme, ja 70,6 % suomalaisista merenrantojen uimapaikoista vastaa erinomaisen veden laadun vaatimuksia, kun koko EU:ssa vastaava luku on 80,1 %.

  Urheilun ystävät ilahtuvat varmaan tiedosta, että myös Lontoon Serpentine-järvi on veden laatua koskevien vähimmäisvaatimusten mukainen. Järvellä järjestetään useita Lontoon olympialaisten uintikilpailuja, mukaan lukien avovesiuinti eli maratonuinti sekä triathlonin uintiosuus. 

  Uimavesien laatu on kaiken kaikkiaan parantunut EU:ssa selvästi vuodesta 1990. Rannikoiden uimavesistä 1,5 prosenttia ei vuonna 2011 täyttänyt uimavesidirektiivin säännöksiä, kun vuonna 1990 vastaava luku oli 9,2 prosenttia. Pakollisiin arvoihin yltämättömien sisämaan uimarantojen määrä laski vuonna 1990 tilastoidusta 11,9 prosentista ennätyksellisen alhaiseen 2,4 prosenttiin vuonna 2011.

  EU julkaisee vuosittain yhteenvetoraportin uimaveden laadusta. Yhteenveto perustuu raportteihin, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava EU:lle ennen edellisen vuoden loppua.

  Laboratoriotutkimuksissa analysoitiin tietyntyyppisten bakteerien pitoisuuksia vedessä, mukaan lukien enterokokki- ja Escherichia coli ‑bakteerit, jotka saattavat viitata lähinnä jätevedestä tai karjatalousjätteestä johtuvaan pilaantumiseen. Uimavesien on luokiteltu olevan joko pakollisten arvojen mukaisia, tiukennettujen ohjeellisten arvojen mukaisia tai vaatimusten vastaisia.

  Eurooppalaiset voivat selvittää uimarantansa veden laadun Euroopan vesitietojärjestelmästä (WISE). Sivustolla on tietoja, joita käyttäjät voivat ladata tietokoneelleen, sekä interaktiivisia karttoja. Paikalliset asukkaat voivat lisäksi raportoida oman uimarantansa tilasta Eye on Earth -sivustolla.

  Lisätietoja:

  Vuoden 2012 EU:n uimavesiraportti (sivustoilla on tietoja ja kartankatselusovelluksia):

  Euroopan ympäristöviraston uimavesiä koskeva verkkosivu

  Euroopan komission uimavesiä koskeva verkkosivu

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 23/05/2012  |Sivun alkuun