Sökväg


Om oss
Om representationen

Badvattnet i Europa är i gott skick
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

23/05/2012

År 2012 är temaåret för vatten i Euoropa, och EU fäster i år särskild vikt vid vattenfrågor. Den årliga badvattenrapporten från EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån visar att en stor majoritet av badplatserna i EU uppfyllde EU:s hygiennormer. Rapporten redogör för vattenkvaliteten på över 22 000 badplatser vid stränder, floder och sjöar runt om i Europa under 2011.

  Badvattnet i Europa är i gott skick

  Den allmänna badvattenkvaliteten i EU har förbättrats markant sedan 1990. Andelen kustbadplatser som inte uppfyller kraven i badvattendirektivet har sjunkit från 9,2 % 1990 till 1,5 % 2011. Andelen badplatser i inlandsvatten som inte uppfyller de bindande värdena har sjunkit från 11,9 % 1990 till 2,4 % 2011, vilket hör till de lägsta värdena hittills.

  Av rapporten framgår att 77,1 % av badplatserna hade utmärkt vattenkvalitet, dvs. de överensstämmer med de strängaste riktvärdena. Motsvarande siffra för Finlands del ligger något över genomsnittet, dvs. 77,7 %. Uppfattningen om Finlands rena insjöar bekräftas av undersökningen, eftersom 80,3 % av badplatserna vid sjöar och floder i Finland hade utmärkt vattenkvalitet, jämfört med motsvarande siffra för för hela EU som är 70,4 %. För Finlands del är läget inte lika bra vid kuststränderna - det fanns hela tre stränder som har badvatten av dålig kvalitet, medan 70,6 % av badplatserna vid finska kusten har utmärkt vattenkvalitet jämfört med 80,1 % i hela EU.

  Var och en kan kontrollera vattenkvaliteten på sin favoritbadplats via vatteninformationssystemet för Europa (WISE). Från webbplatsen kan man att ladda ned uppgifter och se interaktiva kartor. Man kan också rapportera tillståndet på sina lokala badplatser via webbplatsen Eye on Earth.

  Europeiska miljöbyråns webbplats för badvatten

  Europeiska kommissionens webbplats för badvatten

  Läs hela pressmeddelandet.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 01/06/2012  |Till början