Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU:n uimavesien laatu parantunut
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

23/05/2012

Vuosi 2012 on veden teemavuosi Euroopassa ja vesiasioihin kiinnitetään EU:ssa tänä vuonna erityistä huomiota. Eräs EU:n veteen liittyvistä toimista on vuosittainen uimavesiraportti, josta selviää EU-maiden uimavesien laatu. Raportin ovat laatineet Euroopan komissio ja Euroopan ympäristökeskus (EEA) jäsenmaiden toimittamien tietojen pohjalta. Raportin avulla unionin kansalaiset voivat selvittää lähialueidensa ja lomakohteidensa uimavesien laadun.

  EU:n uimavesien laatu parantunut

  EU:n komission vuosittaisessa uimavesiraportissa esitellään kattava katsaus EU-maiden uimavesien laadusta vuonna 2011. Raportista selviää, että 92 % Euroopan uimavesistä on laadultaan Euroopan minimistandardien mukaisia ja niiden laatu parani 0,6 % edellisvuodesta. Erinomaisen laadun uimavesien osuus uimavesistä on 77,1 % kaikista uimavesistä. Vaatimusten vastaisia uimavesiä oli puolestaan 1,8 % uimavesistä. Vuonna 2011 uimavesistä 207 kiellettiin tai suljettiin uimaveden huonon laadun vuoksi.

  Parhaat uimavedet löytyvät Kyproksesta, jonka uimavesistä 99,1 % täytti tiukat, ohjeelliset arvot. Seuraavina tulevat Malta (97,7 %), Kreikka (94,1 %) sekä Saksa ja Romania (87,8 %). Suomen uimavesistä 77,7 % on laadultaan suositusten mukaisia tai erinomaisia.

  Uimavesien laatu on kaiken kaikkiaan parantunut EU:ssa selvästi vuodesta 1990. Niiden rannikkojen uimavesien määrä, joiden laatu ei ole direktiivin mukainen, on vuodesta 1990 vähentynyt 565:stä 212:een vuonna 2011. Samoin sisävesien laatu on parantunut, ja nykyään vain 2,4 % sisävesistä ei täytä direktiivin vaatimuksia. Tämä on alhaisin prosentti koko seurantajaksolla.

  Raportissa vertaillaan yli 21 000 rannikon ja sisämaan uimavesirantojen vesien laatua. Analyysin uimavesirannoista noin 70 % sijaitsee rannikolla ja loput sisämaassa. Uimavesien on luokiteltu olevan joko pakollisten arvojen mukaisia, tiukennettujen ohjeellisten arvojen mukaisia tai vaatimusten vastaisia. Luokittelusta vastaa Euroopan komissio yhdessä Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) kanssa.

  Eurooppalaiset voivat selvittää uimarantansa veden laadun Euroopan vesitietojärjestelmästä (WISE). Kyseiseltä englanninkieliseltä sivustolta löytyy tietoa ja interaktiivisia karttoja, jotka ulottuvat Euroopan tasolta yksittäisen valvonta-aseman tasolle asti. Paikalliset asukkaat voivat lisäksi raportoida oman uimarantansa tilasta Eye on Earth -portaalin kautta.

  Lue lisätietoa EU:n uimavesilinjauksista täältä.

  Lue komission uimavesiraportti vuodelta 2012 englanniksi täältä.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 01/06/2012  |Sivun alkuun