Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen inleder en fördjupad utredning av Outokumpus föreslagna förvärv av Inoxum
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

22/05/2012

Europeiska kommissionen har inlett en fördjupad utredning enligt EU:s koncentrationsförordning av ett föreslaget förvärv varigenom Outokumpu, förvärvar Inoxum, en producent av rostfritt stål, som ingår i tyska ThyssenKrupp. Det framgick av kommissionens preliminära undersökning att det finns potentiella allvarliga konkurrensproblem för tillverkningen och distributionen av platta produkter av rostfritt stål på flera marknader där den sammanslagna enheten skulle få mycket stora marknadsandelar. Inledandet av en fördjupad utredning påverkar inte undersökningens slutresultat. Kommissionen har nu 90 arbetsdagar på sig, fram till den 26 september 2012, att fatta ett slutligt beslut om huruvida den föreslagna transaktionen skulle begränsa en effektiv konkurrens inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

  Bryssel den 22 maj 2012 - IP/12/495

  Kommissionen har redan undersökt de konkurrensmässiga effekterna av det föreslagna förvärvet på EES-ländernas marknader för försäljningen av plattor, varmvalsade och kallvalsade produkter av rostfritt stål. Parternas sammanlagda marknadsandelar är betydande på samtliga marknader. Dessutom skulle endast tre integrerade tillverkare av platta produkter av rostfritt stål förbli verksamma inom EES-området efter den föreslagna transaktionen.

  Kommissionen kommer nu att göra en fördjupad utredning av det föreslagna förvärvet för att avgöra om dessa farhågor kan bekräftas.

  Transaktionen anmäldes till kommissionen den 10 april 2012.

  Inoxum är en producent av rostfritt stål som ingår i tyska koncernen ThyssenKrupp. Inoxum tillverkar och distribuerar produkter av rostfritt stål och höglegerade produkter.

  Kommissionen är skyldig att bedöma koncentrationer och förvärv som rör företag vars omsättning överstiger vissa tröskelvärden (se artikel 1 i koncentrationsförordningen) och att förhindra koncentrationer som påtagligt kan hämma en effektiv konkurrens inom EES-området eller en väsentlig del av detta.

  De allra flesta koncentrationer medför inga konkurrensproblem och får grönt ljus efter en rutingranskning. Efter att en transaktion har anmälts har kommissionen i allmänhet 25 arbetsdagar på sig att besluta om den ska godkänna den (etapp 1) eller inleda en fördjupad undersökning (etapp 2).

  En icke-konfidentiell version av detta beslut finns här.

  Kontaktpersoner:

  Antoine Colombani   +32 2 297 45 13
  Marisa Gonzalez Iglesias  +32 2 295 19 25

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/05/2012  |Till början