Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio tutkii Outokummun ehdotetun Inoxum-kaupan
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

22/05/2012

Euroopan komissio on aloittanut EU:n sulautuma-asetuksen nojalla perusteellisen tutkimuksen ehdotetusta yrityskaupasta, jolla Outokumpu ostaisi saksalaisen ThyssenKruppin ruostumatonta terästä tuottavan yksikön Inoxumin. Fuusion tuloksena syntyneellä yksiköllä olisi hyvin suuret markkinaosuudet monilla ruostumattomasta teräksestä valmistettujen levytuotteiden markkinoilla. Komission alustavan tutkimuksen mukaan on mahdollista, että kauppa aiheuttaisi vakavia kilpailuongelmia kyseisillä markkinoilla. Perusteellisen tutkimuksen aloittaminen ei sinänsä välttämättä kerro mitään tutkimuksen lopputuloksesta. Komissiolla on nyt 90 työpäivää eli 26. syyskuuta 2012 saakka aikaa tehdä lopullinen päätös siitä, vähentäisikö ehdotettu yrityskauppa kilpailua ETA-alueella.

  Bryssel 22. toukokuuta 2012 – IP/12/495

  Komissio on jo tutkinut ehdotetun liiketoimen kilpailuvaikutuksia ETA-maiden markkinoilla levytuotteiden sekä kuuma- ja kylmävalssattujen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen tuotteiden osalta. Osapuolten yhdistetty osuus on huomattavan suuri kaikilla näillä markkinoilla. Ehdotetun yrityskaupan jälkeen ETA-alueella toimisi vain kolme ruostumattoman teräksen levytuotteiden integroitunutta tuottajaa.

  Komissio tutkii nyt ehdotettua yrityskauppaa perusteellisesti sen selvittämiseksi, löytyykö alustaville epäilyksille vahvistusta.

  Yrityskaupasta ilmoitettiin komissiolle 10. huhtikuuta 2012.

  Inoxum on saksalaisen ThyssenKrupp-yhtiön ruostumatonta terästä valmistava yksikkö. Inoxum toimii ruostumattoman teräksen ja runsasseosteisen teräksen valmistuksen ja jakelun alalla.

  Komissiolla on velvollisuus arvioida tietynsuuruisen liikevaihdon ylittävien yritysten fuusioita ja yrityskauppoja (katso sulautuma-asetuksen 1 artikla) ja estää sellaiset keskittymät, jotka haittaavat olennaisesti tehokasta kilpailua ETA-alueella tai sen merkittävässä osassa.

  Suurin osa yrityskeskittymistä ei aiheuta kilpailuongelmia, ja ne hyväksytään rutiinitarkastelun jälkeen. Yrityskaupan ilmoittamisen jälkeen komissiolla on yleensä yhteensä 25 työpäivää päättää, hyväksyykö se keskittymän (1. vaihe) vai aloittaako se perusteellisen tutkimuksen (2. vaihe).

  Tuoreesta päätöksestä on täällä saatavilla versio, josta on poistettu luottamukselliset tiedot.

  Yhteyshenkilöt:

  Antoine Colombani   (+32 2 297 45 13)
  Marisa Gonzalez Iglesias  (+32 2 295 19 25)

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 22/05/2012  |Sivun alkuun