Sökväg


Om oss
Om representationen

Erasmus studentutbytena ökar med rekordartade 8,5 %
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

08/05/2012

Det är nu tjugofem år sedan Erasmusprogrammet startades, och det har blivit det mest välbekanta EU-programmet och världens mest framgångsrika system för studentutbyte. Över 231 000 studenter fick Erasmus-stipendier för att studera eller praktisera utomlands under läsåret 2010-2011, vilket är ett nytt rekord och en ökning med 8,5 % jämfört med det föregående året. Med sin inriktning på språk, anpassbarhet, interkulturell medvetenhet och ledarskap ger Erasmus unga människor väsentliga färdigheter för att de ska bli mer framgångsrika på arbetsmarknaden och utvecklas personligen.  Sedan programmet startade 1987 har det gett mer än 2,5 miljoner europeiska studenter tillfälle att bege sig utomlands för att läsa vid universitet eller praktisera på företag. Den aktuella tendensen pekar på att EU under läsåret 2012-2013 kommer att nå målet att ha gett stöd till tre miljoner Erasmusstudenter.

  Europeiska  kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel den 8 maj 2012. IP/12/454

  Under läsåret 2010-2011 var de tre mest populära målenför studenter Spanien, Frankrike och Storbritannien. Spanien var också det land som skickade ut det största antalet studenter, därefter kom Frankrike och Tyskland. Erasmusbudgeten för 2010-2011 som avsattes till student- och personalutbyte uppgick till cirka 460 miljoner euro.

  Av det totala antalet studenter som fick stipendier under läsåret 2010-2011 valde cirka 190 000 att tillbringa upp till tolv månader av sin utbildning utomlands vid en högskola i något av de 32 länder som då deltog i Erasmus. Antalet studenter som valde att studera utomlands ökade med 7,2 % jämfört med 2009-2010.

  Praktikplaceringar vid företag utomlands  har fått stöd ur Erasmus sedan 2007 och blir alltmer populära. Under läsåret 2010-2011 valde en Erasmusstudent av  sex denna möjlighet, vilket blev nästan 41 000 studenter sammanlagt. Detta utgör en ökning med 15 % jämfört med det föregående året. 

  Efterfrågan är avsevärt större än tillgången på Erasmusstipendier i de flesta deltagande länderna. Det genomsnittliga Erasmusstipendiet, som är avsett att täcka en del av de extra kostnaderna för boende utomlands och resor, utgör 250 euro per månad.

  Dessutom beviljades 40 000 stipendier till lärare och annan personal vid högskolor för undervisning eller fortbildning utomlands, vilket utgjorde 13 % mer än året dessförinnan.

  Från Finland deltog 5 081 studenter i studentutbytet ifjol, vilket motsvarar en ökning på 11,7 % jämfört med föregående år. Många är också intresserade av att komma till Finland. Helsingfors universitet var förra terminen 32:a i rangordningen bland de mest populära studiesätena med 705 utländska Erasmus-studenter.

  Mer information:

  MEMO/12/310 Erasmus-programmet läsåret 2010-2011: vad siffrorna betyder

  Erasmusprogrammet

  Erasmus statistik

  Androulla Vassilious webbplats

  Twitter: @VassiliouEU

  Bilaga 1: Erasmusprogrammet 2010-2011 – Antalet utresande studenter enligt land

  Bilaga 2: Erasmusprogrammet 2010-2011 - Erasmus studentutbyte: hemländer och värdländer

  Bilaga 3: Erasmusprogrammet 2010-2011 – De främsta 100 högskolor som tog emot Erasmusstudenter

  Bilaga 4: Erasmusprogrammet 2009-2010 - De främsta 100 högskolor som tog emot Erasmusstudenter

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 08/05/2012  |Till början