Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Erasmus-opiskelijavaihtojen määrässä 8,5 prosentin kasvuennätys
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

08/05/2012

Erasmus-ohjelmasta on sen 25-vuotisen taipaleen aikana tullut EU:n tunnetuin ohjelma ja maailman menestyksekkäin opiskelijavaihto-ohjelma. Lukuvuonna 2010–2011 yli 231 000 opiskelijaa sai Erasmus-apurahan ulkomailla suoritettavaa opiskelua tai harjoittelua varten. Määrä on uusi ennätys, ja lisäystä edellisestä vuodesta on peräti 8,5 prosenttia. Keskittymällä kieliin, sopeutumiskykyyn, kulttuuritietoisuuteen ja johtajaominaisuuksiin Erasmus antaa nuorille mahdollisuuden kehittää itseään ja hankkia tärkeitä taitoja, jotka parantavat heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Aloitusvuodestaan 1987 lähtien ohjelma on tarjonnut yli 2,5 miljoonalle eurooppalaiselle opiskelijalle mahdollisuuden lähteä ulkomaille suorittamaan korkeakouluopintoja tai työharjoittelun. Jos nykyinen suuntaus jatkuu, Euroopan unioni saavuttaa 3 miljoonan Erasmus-tukea saaneen opiskelijan tavoitteen lukuvuoteen 2012–2013 mennessä.

  Euroopan komissio – lehdistötiedote

  Bryssel 8. toukokuuta 2012 – IP/12/454

  Kolme suosituinta kohdemaata lukuvuonna 2010–2011 olivat Espanja, Ranska ja Iso-Britannia. Eniten opiskelijoita ulkomaille lähetti Espanja ja seuraavaksi eniten Ranska ja Saksa. Vuosiksi 2010–2011 opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilöstön liikkuvuuteen varattu Erasmus-budjetti oli noin 460 miljoonaa euroa.

  Kaikista lukuvuonna 2010–2011 tukea saaneista opiskelijoista 190 000 suoritti enintään 12 kuukauden mittaisen osuuden tutkinnostaan ylipistossa tai jossakin muussa korkea-asteen oppilaitoksessa yhdessä Erasmus-ohjelmaan osallistuvista 32 maasta. Opintovaihtoehdon valinneiden määrä nousi 7,2 prosentilla verrattuna lukuvuoteen 2009–2010.

  Työharjoittelua ulkomaisissa yrityksissä on tuettu Erasmus-ohjelmalla vuodesta 2007, ja se on yhä suositumpaa. Vuosina 2010–2011 joka kuudes Erasmus-opiskelija, yhteensä lähes 41 000 opiskelijaa, valitsi tämän vaihtoehdon. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 15 prosenttia. 

  Useimmissa osallistujamaissa kysyntä ylittää reilusti Erasmus-apurahojen tarjonnan. Ulkomailla asumisesta ja matkoista aiheutuvien lisäkustannusten osittaiseen korvaamiseen tarkoitettu Erasmus-apuraha oli keskimäärin 250 euroa kuukaudessa.

  Lisäksi myönnettiin 40 000 apurahaa korkeakoulujen henkilökunnalle ja opettajille, jotka lähtivät ulkomaille opettamaan tai saamaan koulutusta. Määrä nousi 13 prosentilla edellisestä vuodesta.

  Suomesta lähti viime lukuvuonna 5 081 opiskelijaa vaihtoon. Kasvua edellisvuoteen on 11,7 prosenttia. Suomi on myös kiinnostava kohdemaa. Helsingin yliopisto oli viime lukuvuonna 32. suosituin kohdeopiskelupaikka, ja siellä opiskeli 705 ulkomaalaista Erasmus-opiskelijaa.

  Lisätietoja:

  MEMO/12/310 Erasmus-ohjelma vuosina 2010–2011: luvut selityksineen

  Erasmus-ohjelma

  Erasmus-tilastoja

  Androulla Vassilioun sivusto

  Twitter:@VassiliouEU

  Liite 1: Erasmus-ohjelma 2010–2011 – Lähtevien opiskelijoiden lukumäärä maittain

  Liite 2: Erasmus-ohjelma 2010–2011 – Erasmus-opiskelijavaihdot: lähtö- ja kohdemaat

  Liite 3: Erasmus-ohjelma 2010–2011 – 100 suosituinta korkeakoulua

  Liite 4: Erasmus-ohjelma 2009–2010 – 100 suosituinta korkeakoulua

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 08/05/2012  |Sivun alkuun