Sökväg


Om oss
Om representationen

Färre farliga produkter hamnar på marknaden i EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

08/05/2012

Konsumenterna i EU vill gärna veta att produkter är säkra, oavsett om de är tillverkade i EU eller utanför. Lyckligtvis hamnar färre farliga produkter på marknaden i EU, eftersom de nu upptäcks tidigare och avlägsnas snabbare och effektivare, tack vare EU:s allt bättre varningssystem för farliga produkter (Rapex). Till det bidrar bl.a. satsningar på att konstruera bort risker i produkterna redan från början, bättre riskbedömningar samt bättre samarbete mellan EU:s tullmyndigheter och andra myndigheter.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel den 8 maj 2012. IP/12/452

  Rapex har blivit betydligt bättre sedan 2004 (när det allmänna produktsäkerhetsdirektivet införlivades med nationell lagstiftning). EU-länderna har anslagit upp till 100 miljoner euro och anställt upp till 6 000 inspektörer för att arbeta med tillsyn av produktsäkerheten. Av rapporten 2011 framgår bl.a. att farliga varor upptäcks tidigare. De nationella myndigheternas marknadstillsyn och produktsäkerhetskontroller fungerar bättre, och deras riskbedömningar är bättre. Också anmälningarna har blivit bättre och mer användbara, samarbetet med tullmyndigheterna har ökat och nätverk och utbildning fortsätter.

  Även om mer än hälften av Rapexanmälningarna gäller Kina, måste det framhållas att landets andel minskat från 58 % 2010 till 54 % 2011. Av anmälningarna gällde 19 % produkter med europeiskt ursprung,medan 15 % gällde andra länder, och 8 % gällde produkter med okänt ursprung (jämfört med 23 % 2004, så den andelen minskar alltså stadigt i och med att identifieringen förbättras). Av farliga produkter med europeiskt ursprung kom 3 % från Frankrike, 3 % från Tyskland och 2 % från Italien.

  Kläder och textil anmäldes mest (423 anmälningar gällde risk för kvävning eller irritation), följt av leksaker(324 anmälningar, främst kvävningsrisk), motorfordon(171 anmälningar, risk för kroppsskada), elapparater(153 anmälningar, risk för elstötar) samt kosmetika (104 anmälningar, kemiska risker). Sammanlagt stod dessa kategorier för 74 % av alla anmälningar under 2011 av produkter som utgjorde allvarliga risker.

  Mer information om säkra produkter här.

  Frågor och svar om Rapex-systemet här.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 08/05/2012  |Till början