Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Vaarallisia tuotteita pääsee EU:n markkinoille entistä vähemmän
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

08/05/2012

EU:n kuluttajat haluavat olla varmoja tuotteiden turvallisuudesta riippumatta niiden alkuperämaasta. Hyvä uutinen on, että EU:n tuoteturvallisuuden nopean hälytysjärjestelmän RAPEXin ansiosta vaaralliset tuotteet havaitaan entistä aikaisemmin ja varmemmin ja myös poistetaan EU:n markkinoilta nopeammin. Tämä prosessi edellyttää toimia, joihin sisältyy riskien poistaminen suunnittelun avulla jo alkuvaiheessa niiden lähteellä, parempi riskinarviointi ja tiivis yhteistyö EU:n viranomaisten kesken riskien havaitsemiseksi maahantulopaikoissa.

  Euroopan komissio – Lehdistötiedote

  Bryssel 8. toukokuuta 2012 – IP/12/452

  RAPEX on kehittynyt merkittävästi vuodesta 2004 (jolloin yleistä tuoteturvallisuutta koskeva direktiivi saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä). Jäsenvaltiot ovat käyttäneet lähes 100 miljoonaa euroa ja työllistäneet liki 6 000 tarkastajaa tuoteturvallisuuden täytäntöönpanemiseksi. Vuoden 2011 kertomuksesta käy ilmi esimerkiksi, että vaaralliset tuotteet havaitaan aikaisemmassa vaiheessa. Lisäksi kansalliset viranomaiset valvovat markkinoita paremmin ja panevat tuoteturvallisuutta koskevat säännöt paremmin täytäntöön käyttäen myös erityishankkeita. Parannusta on tapahtunut myös viranomaisten riskinarviointikyvyssä, ilmoitusten laadussa ja hyödyllisyydessä sekä tulliviranomaisten yhteistyössä.

  Vaikka yli puolet RAPEX-ilmoituksista edelleen koskee Kiinasta tulevia tuotteita, niiden määrä on ollut laskussa: Kiinan osuus oli 58 % vuonna 2010 ja 54 % vuonna 2011. Ilmoituksista 19 % koski eurooppalaisia tuotteita, 15 % muista maista tulevia tuotteita ja 8 % tuntematonta alkuperää olevia tuotteita (vuonna 2004 tämä luku oli 23 %, mutta se pienenee tasaisesti paremman tunnistamisen myötä). Eurooppalaisista vaarallisista tuotteista 3 % oli peräisin Ranskasta, 3 % Saksasta ja 2 % Italiasta.

  Eniten ilmoituksia tuli vaatteista ja tekstiileistä (423 ilmoitusta koski kuristumis- ja ärsytysriskiä), joita seurasivat lelut (324 ilmoitusta pääasiassa tukehtumisvaarasta), moottoriajoneuvot (171 ilmoitusta vamman vaarasta), sähkölaitteet (153 ilmoitusta sähköiskun vaarasta) ja kosmetiikka (104 ilmoitusta kemiallisesta riskistä). Yhdessä nämä muodostavat 74 prosenttia kaikista järjestelmän kautta ilmoitetuista vakavan riskin aiheuttavista tuotteista vuonna 2011.

  Lue lisätietoja tuotteiden turvallisuudesta täältä.

  Lisätietoja kertomuksesta: MEMO/12/309

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
  Euroopan kansalaisten teemavuosi
  Italian EU-puheenjohtajuus
  Resurssitehokkuus
  Rahoitus- ja talouskriisi
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  Climate Action
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
  Viimeisin päivitys: 08/05/2012  |Sivun alkuun