Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Päijäthämäläiset näkevät uuden EU:n kansalaisaloitteen positiivisena vaikuttamiskanavana
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

04/05/2012

Euroopan komission Suomen-edustuston Taloustutkimus Oy:llä teettämässä kyselyssä selvitettiin, miten Päijät-Hämeen asukkaat suhtautuvat Euroopan unioniin. Kyselyssä selvisi muun muassa se, että päijäthämäläiset pitävät yhteydenottoa europarlamentaarikkoihin tärkeimpänä vaikutuskanavana EU:hun ja suhtautuivat EU-jäsenyyteen pääosin myönteisesti.

  Päijäthämäläiset näkevät uuden EU:n kansalaisaloitteen positiivisena vaikuttamiskanavana

  Kyselyssä tiedusteltiin päijäthämäläisten mieluisinta kanavaa vaikuttaa EU:hun. Kolmasosa vastanneista piti yhteydenottoa europarlamentaarikkoon mieluisimpana välineenä, mutta moni ei myöskään osannut vastata kysymykseen.Päijäthämäläisiltä tiedusteltiin myös kokivatko he, että uusi EU:n kansalaisaloite olisi tehokas vaikuttamiskanava EU-asioihin. Vastanneista 26 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Vastaajista 22 % suhtautui kansalaisaloitteeseen neutraalisti.

  Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla miljoona Euroopan unionin kansalaista voi yhdessä pyytää komissiota tekemään säädösehdotuksen tärkeänä pitämästään aiheesta. Kansalaisaloitteen voi tehdä alalla, jolla komissiolla on toimivaltuudet tehdä säädösehdotuksia. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi ympäristönsuojelu, maatalous, liikenne ja kansanterveys. Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa kuka tahansa EU-kansalainen, joka on ikänsä puolesta oikeutettu äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa. Näin kansalaiset voivat osallistua suoraan EU:n politiikan kehittämiseen.

  Suhtautuminen EU:hun myönteistä

  Päijäthämäläisten suhtautuminen Suomen EU-jäsenyyteen osoittautui tutkimuksen mukaan kohtalaisen myönteiseksi. Lähes puolet vastaajista koki Suomen EU-jäsenyyden hyvänä asiana ja 28 % suhtautui jäsenyyteen neutraalisti. Lisäksi 44 % vastaajista ilmoitti olevansa erittäin tai melko kiinnostunut EU:n toiminnasta. Kiinnostus EU:ta kohtaan näkyi myös siinä, että neljännes vastaajista katsoi, että mediassa käsitellään EU-asioita liian vähän ja yli 60 %:n mielestä niitä käsitellään mediassa sopivasti. Ainoastaan 5 % koki median käsittelevän EU-asioita liian paljon.

  Tutkimuksessa selvitettiin myös, millä politiikan aloilla EU:n rooli koetaan erityisen tärkeäksi Päijät-Hämeen tulevaisuuden kannalta. Vastaajat nostivat tärkeimmäksi alueeksi talouskysymykset (66 % vastaajista), mutta myös työllisyyden parantamista sekä ilmasto- ja energiakysymyksiä pidettiin niin ikään merkittävinä alueina, joihin EU voi vaikuttaa.

  Päijäthämäläisten tuntoja EU:sta mittaava kysely julkistettiin EU-arjessa -kiertueen Lahden tapahtuman yhteydessä perjantaina 4.5.

  Lisätietoja:

  Ohjelma ja esiintyjät osoitteessa: www.euarjessa.fi.

  Päijät-Hämeen maakuntatutkimuksen raportti pdf - 72 KB [72 KB]

  Kooste maakuntatutkimuksista pdf - 48 KB [48 KB]

  Kyselyn tulokset: Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Eikka Kosonen, gsm 040 521 1953

  Aluetiedottaja Helena Kiiskinen, Eurooppatiedotus, puh. 010 3456 570

  EU arjessa -tapahtumilla halutaan lisätä vuoropuhelua EU:n vaikutuksista kansalaisten arkeen. Lähtökohtana ovat maakunnille tärkeät EU-aiheet ja alueen asukkaiden ajatukset EU:sta.

  EU arjessa -yleisötapahtuma haastaa lahtelaiset ja päijäthämäläiset keskustelemaan EU-vaikuttajien ja asiantuntijoiden kanssa Euroopan unionista ja sen vaikutuksista maakuntamme arkeen perjantaina 4.5. Tapahtuman ohjelmassa on oppilaitos- ja työpaikkavierailuja, kaikille avoin keskustelutilaisuus Lahden pääkirjastossa sekä yleisötapahtuma kauppakeskus Triossa. Lisäksi julkistetaan Päijät-Hämeessä kerätyn EU-mielipidekyselyn tulokset. EU arjessa ‑tapahtuman teemana Lahdessa on kansalaisten vaikutusmahdollisuudet Euroopan unionissa. Avoimessa keskustelutilaisuudessa pohditaan muun muassa, millaisin erilaisin keinoin Euroopan unionissa voi vaikuttaa, muun muassa uutta kansalaisaloitetta, sekä alueiden vaikutusmahdollisuuksia.

  Lahteen ovat tulossa europarlamentaarikot Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Petri Sarvamaa ja Sampo Terho. Lue lisää päivän ohjelmasta täältä!

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 09/05/2012  |Sivun alkuun