Sökväg


Om oss
Om representationen

Fjärde omgången av EU:s journalistpris för folkhälsa
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

09/05/2012

Nu går startskottet för årets tävling om EU:s journalistpris för folkhälsa. Tävlingen anordnas nu för fjärde gången. Journalister som vill delta kan skicka in artiklar som handlar om något av följande:

 • Ett av de teman som är centrala i kampanjen Europa för patienterna, dvs. läkemedel, vård i andra EU-länder, sällsynta sjukdomar, vårdpersonal, patientsäkerhet, organdonation och organtransplantation, cancer, vaccinering, återhållsam användning av antibiotika, psykisk hälsa samt Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
 • Aktivt och hälsosamt åldrande, eftersom 2012 är Europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna.
 • Specialpris för insatser mot rökning.
  Foto: Annele Schram

  I samband med lanseringen öppnades också det nya webbaserade verktyget Heidi (Health in Europe: Information and Data Interface), som är en wiki med en mängd information om hälsostatus, faktorer som påverkar hälsan, vårdtjänster m.m. i EU. Uppgifterna och indikatorerna kan delas upp efter år, land och region och Heidi kan därför bli ett ytterst värdefullt verktyg för beslutsfattare, forskare, vårdpersonal och journalister.

  EU:s folkhälsoprogram har gjort det möjligt att stödja och förverkliga många insatser och projekt som syftat till att sprida innovation, ge bättre och säkrare vård, främja hälsa och skydda mot sjukdomar och gränsöverskridande hot mot hälsan. Sedan 2008 har projekt till ett värde av närmare 237 miljoner euro finansierats. De har handlat om t.ex. ungdomars hälsa, sunda levnadsvanor, cancer, sällsynta sjukdomar, hälsoinformation samt bristande jämlikhet när det gäller hälsa. Programmet har haft stor betydelse för otaliga personer och samhällsgrupper i hela EU. Många av projekten presenteras vid dagens konferens.

  Det nuvarande folkhälsoprogrammet sträcker sig fram till slutet av 2013. Det nya hälsoprogrammet är en av prioriteringarna i EU:s budget 2014–2020 som lades fram av EU-kommissionen i juni 2011. Om diskussionerna i ministerrådet och Europaparlamentet går planenligt bör det nya programmet kunna antas i slutet av 2012 och inledas 2014.

  Tävlingsreglerna för EU:s journalistpris för folkhälsa är:

  Ett förstapris på 6 000 euro, ett andrapris på 2 500 euro och ett tredjepris på1 500 euro delas ut. Dessutom delas ett specialpris på 3 000 euro ut.

  Tävlingsdeltagarna måste ha fyllt 18 år och vara medborgare eller bosatta i något av de 27 EU-länderna.

  Varje deltagare får lämna in högst två artiklar. Gruppbidrag kan också lämnas in av grupper som består av högst fem personer.

  Artikeln måste vara skriven på något av EU:s officiella språk och ska ursprungligen ha publicerats i tryckta medier eller på nätet.

  Artikeln får inte vara längre än 20 000 tecken (inklusive mellanslag).

  Närmare uppgifter om regler och villkor samt om hur vinnarna väljs ut finns på webbplatsen för journalistpriset för folkhälsa.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 24/05/2012  |Till början