Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Neljäs EU:n terveysalan journalistikilpailu
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

09/05/2012

Vuosittainen terveysalan journalistikilpailu on avattu. Kilpailuun osallistuvia journalisteja pyydetään lähettämään artikkeleja seuraavista aiheista:

 • yksi tai useampi EU potilaiden asialla -kampanjan aihepiireistä, joita ovat lääkkeet, rajat ylittävä terveydenhuolto, harvinaiset sairaudet, terveydenhuoltohenkilöstö, potilasturvallisuus, elinten luovutus ja elinsiirrot, syöpä, rokotukset, antibioottien maltillinen käyttö, mielenterveys sekä Alzheimerin tauti ja muut dementiat;
 • aktiivinen ja terve ikääntyminen, ottaen huomioon aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012;
 •  erityispalkinnon aihealue:tupakoinnin lopettaminen.
  Kuvaaja: Annele Schram

  Kilpailun avaamisen yhteydessä julkistettiin myös hyödyllinen terveysalan tietotyökalu: Heidi (Health in Europe: Information and Data Interface) on internet-pohjainen wiki, joka sisältää EU-tason tietoja terveystilanteesta, terveyteen vaikuttavista tekijöistä, terveyspalveluista ja useista muista terveyteen liittyvistä aiheista.  Koska Heidi-wiki sisältää runsaasti terveyttä koskevaa tietoa ja indikaattoreita, jotka voidaan jaotella vuoden, maan ja alueen mukaan, siitä voi olla paljon hyötyä poliittisille vaikuttajille, tutkijoille, terveysalan ammattilaisille ja journalisteille.

  EU:n terveysohjelmissa on tuettu ja toteutettu lukuisia toimia ja hankkeita, joilla on pyritty edistämään innovaatioiden käyttöönottoa, parempaa ja turvallisempaa terveydenhuoltoa, terveyden kohentumista sekä tautien ja rajatylittävien terveysuhkien torjuntaa.  Vuodesta 2008 terveyttä koskevasta ohjelmasta on rahoitettu hankkeita, joiden arvo on lähes 237 miljoonaa euroa ja joita on toteutettu esim. seuraavilla aloilla: nuorten terveys, terveelliset elintavat, syöpä, harvinaiset sairaudet, terveystiedot ja terveyteen liittyvä eriarvoisuus. Ohjelma on tuonut merkittävää lisäarvoa lukuisille yksityishenkilöille ja yhteisöille kaikkialla EU:ssa. Monet näistä hankkeista ovat esillä tämänpäiväisessä konferenssissa.

  Nykyinen terveysohjelma päättyy vuoden 2013 lopussa. Uusi terveysohjelma on osa Euroopan komission kesäkuussa esittämiä EU:n rahoituksen painopisteitä vuosina 2014–2020 (EU:n monivuotinen rahoituskehys). Jos keskustelut ministerineuvostossa ja Euroopan parlamentissa sujuvat kitkattomasti, terveysohjelma hyväksyttäneen vuoden 2012 loppuun mennessä ja se käynnistyy vuonna 2014. 

  EU:n terveysalan journalistikilpailun säännöt ovat seuraavat:

  Ensimmäinen palkinto on 6 000 euroa, toinen 2 500 euroa ja kolmas 1 500 euroa. Lisäksi tämän vuoden erityispalkinnon voittaja saa 3 000 euroa.

  Kilpailun osallistujien on oltava jonkin 27 jäsenmaan kansalaisia tai asukkaita ja 18 vuotta täyttäneitä.

  Kukin osallistuja voi toimittaa kilpailuun enintään kaksi artikkelia. Osallistujat voivat lähettää myös yhteisartikkeleita, kirjoittajia saa kuitenkin olla korkeintaan viisi.

  Kaikkien artikkelien on oltava kirjoitettu jollakin EU:n virallisista kielistä, ja ne on alun perin julkaistava joko painettuna tai verkossa.

  Artikkelin pituus ei saa ylittää 20 000 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien).

  Tarkemmat säännöt ja ehdot sekä tiedot siitä, miten voittajat valitaan, ovat saatavissa kilpailun verkkosivuilla.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 26/07/2012  |Sivun alkuun