Sökväg


Om oss
Om representationen

Investeringar i tillväxt och sysselsättning i EU:s budgetförslag för 2013
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

25/04/2012

EU:s budgetförslag för 2013, som kommissionen lade fram i dag, återspeglar Europeiska rådets uttalanden om att tillväxt och sysselsättning i EU bara kan uppnås genom att man kombinerar konsolideringen av de offentliga finanserna med investeringar i framtida tillväxt.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel den 25 april 2012. IP/12/393

  EU:s budget utgör ett värdefullt komplement till de nationella insatserna i detta avseende genom att investeringarna koncentreras till de prioriterade områdena i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020, samtidigt som man tar hänsyn till den svåra ekonomiska situationen och trycket på de nationella budgetarna. I budgetförslaget för 2013 fryses framtida utgifter: ökningen av åtagandena (dvs. morgondagens betalningar) ligger på samma nivå som inflationen (2 %). I förslaget fryses också kommissionens administrativa budget långt under inflationsnivån, samtidigt som personalen minskas med 1%, vilket är ett första steg mot målet på en minskning av personalen med 5 % inom fem år.

  Samtidigt föreslår kommissionen en ökning av betalningsnivån med 6,8 %. Detta ska direkt bidra till tillväxten och sysselsättningen i Europa. EU:s budget måste uppfylla avtalsenliga skyldigheter för innevarande och föregående år gentemot medlemsstaterna och andra stödmottagare.

  EU:s budget ska nu antas av rådet och Europaparlamentet.

  Först kommer rådet att framföra sina synpunkter om budgetförslaget under juli 2012, följt av parlamentet. Ifall meningsskiljaktigheter uppstår mellan dem, kommer ett 21 dagar långt förlikningsförfarande att inledas.

  Läs hela pressmeddelandet.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 25/04/2012  |Till början