Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Vuoden 2013 talousarvioesityksessä investoidaan kasvuun ja työllisyyteen
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

25/04/2012

Komissio on tänään antanut ehdotuksensa EU:n vuoden 2013 talousarvioksi. Ehdotus perustuu Eurooppa-neuvoston näkökantaan, jonka mukaan kasvua ja työllisyyttä voidaan EU:ssa tukea ainoastaan vakauttamalla julkista taloutta ja investoimalla tulevaan kasvuun.

  Euroopan komissio – Lehdistötiedote

  Bryssel 25. huhtikuuta 2012 – IP/12/393

  Komission talousarvioesityksessä rahoitus keskitetään Eurooppa 2020 â€‘kasvustrategiassa nimetyille painopistealoille, ja sillä täydennetään näin jäsenvaltioiden toimia näillä osa-alueilla. Siinä on myös otettu huomioon tämänhetkinen vaikea taloudellinen tilanne ja jäsenvaltioiden talousarvioihin kohdistuvat paineet. Vuoden 2013 talousarvioesitys perustuu menojen jäädyttämiseen: maksusitoumusmäärärahat (eli tulevat maksut) kasvavat ainoastaan inflaation verran (2 prosenttia). Myös komission hallintomenot on jäädytetty siten, että ne kasvavat huomattavasti inflaatiota vähemmän. Lisäksi komissio vähentää henkilöstöään yhdellä prosentilla ja käynnistää näin samalla viiden vuoden jaksolle ajoittuvan viiden prosentin henkilöstövähennyksen ensimmäisen vaiheen.

  Maksumäärärahoihin komissio esittää 6,8 prosentin lisäystä, jolla tuetaan suoraan kasvua ja työllisyyttä Euroopassa. Lisäystä tarvitaan, jotta EU:n talousarviosta voitaisiin kattaa sekä nykyiset että aikaisemmat sopimusperusteiset velvoitteet jäsenvaltioita ja muita rahoituksen saajia kohtaan.

  Talousarvioesitykseen sisältyvissä määrissä ei ole otettu huomioon menoja, jotka aiheutuvat siitä, että Kroatiasta tulee EU:n jäsen heinäkuussa 2013 (jolloin sillä on mahdollisuus saada varoja EU:n talousarviosta).

  Seuraavaksi EU:n talousarviota käsitellään neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 25/04/2012  |Sivun alkuun