Sökväg


Om oss
Om representationen

Skräpet blir till guld – från avfall till tillgång?
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

16/04/2012

De EU-länder som har högst miljöprestanda återvinner upp till 70 % av sitt avfall och gräver ner så gott som ingenting, medan andra fortfarande gräver ner mer än tre fjärdedelar. Hur har en del länder kunnat göra avfall till en tillgång istället för ett problem? En ny rapport från EU-kommissionen i dag förklarar att det är genom en kombination av ekonomiska styrmedel. Att beskatta och förbjuda nedgrävning och förbränning av avfall, införa producentansvar och ha enhetsbaserad prissättning (pay-as-you-throw) har visat sig vara det mest effektiva sättet att leda strömmen av avfall i en mer hållbar riktning.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 12 april 2012. IP/11/369

  Dessa ekonomiska styrmedel måste spridas till alla medlemsländer om EU ska kunna möta de mål som satts upp i färdplanen för resurseffektivitet, dvs. ingen nedgrävning av sopor, maximerad återvinning och återanvändning samt begränsning av energiutvinning till icke återvinnbart avfall.

  – Avfall är för värdefullt för att bara kastas bort. Om du hanterar det rätt kan dess värde återföras till ekonomin, säger miljökommissionär Janez Poto─Źnik. Det finns sex medlemsländer som använder sig av en kombination av praktiskt taget ingen nedgrävning och hög materialåtervinningsgrad. De utnyttjar inte bara avfallets värde, utan de har också lyckats skapa blomstrande industrier och många jobb längs vägen.

  Det finns avsevärda skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller avfallshantering. Enligt en rapport som publicerades av Eurostat den 27 mars gräver de medlemsländer som är främst inom avfallshantering, dvs. Belgien, Danmark, Tyskland, Österrike, Sverige och Nederländerna ner mindre än 3 % av sitt avfall. I andra änden av skalan hittar man nio medlemsländer som fortfarande gräver ner mer än 75 % av sitt kommunala avfall. Finland är en genomsnittlig avfallshanterare i EU. I Finland deponeras avfall på soptipp något oftare än i EU i genomsnitt, och återvinning används litet under EU-genomsnittet. Aktuell statistik från Eurostat tyder på att vissa nya länder gör framsteg, eftersom återvinningsgraden ökar snabbt. Mängden kommunalt avfall har också minskat i flera länder, antagligen på grund av konjunkturnedgången.

  Samtidigt uppmuntrar EU-kommissionen medlemsländerna att följa de befintliga avfallslagarna mer effektivt. Industrierna som sköter avfallshantering och återvinning i EU hade en omsättning på 145 miljarder euro 2008, vilket motsvarar cirka 2 miljoner jobb. Om EU:s avfallspolitik skulle efterföljas överallt skulle det skapa 400 000 fler jobb inom EU och ge en omsättning på 42 miljarder euro (se IP/12/18). Förbättrad avfallshantering skulle medföra att flera mål i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla skulle kunna uppnås.

  Mer information:

  Rapporten och närmare uppgifter för varje EU-land

  Eurostat-rapport om kommunal avfallshantering

  En studie om makroekonomiska modeller för hållbar utveckling och sambandet mellan ekonomi och miljö

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 16/04/2012  |Till början