Sökväg


Om oss
Om representationen

Invånarna i Egentliga Finland tror på bioteknologins möjligheter
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

16/04/2012

På uppdrag av Europeiska kommissionens representation i Finland gjorde Taloustutkimus Oy en undersökning om hur invånarna i Egentliga Finland förhåller sig till Europeiska unionen. Av undersökningen framgick det bl.a. att de tror att bioteknologin kan bli framgångsrik och betydelsefull för områdets ekonomi och sysselsättning.

  Invånarna i Egentliga Finland tror på bioteknologins möjligheter

  Pressmeddelande 16.4.2012
  Turnén EU och du i Åbo 

  Bioteknologi toppade listan då de lokala invånarna tillfrågades vilka affärsområden i regionen de trodde har de bästa chanserna att klara sig på EU:s inre marknad och i internationell konkurrens och skapa nya arbetsplatser inom de närmaste 10 åren. Vid sidan om bioteknologi ansåg de som svarade att andra viktiga områden för regionens framtid är informations- och kommunikationsteknologi samt miljö- och energitjänster.

  Med undersökningen ville man utreda på vilka områden EU:s roll ses som särskilt viktig för Egentliga Finlands framtid. De ekonomiska frågorna lyftes fram som EU:s viktigaste påverkningsmöjlighet (enligt 64 % av dem som svarade). Andra viktiga områden där man anser att EU kan påverka är sysselsättningen samt miljö- och energifrågor.

  Invånarna rangordnade också de medel med vars hjälp EU borde främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Högst på listan kom främjande av utbildning och kompetens och ekonomiskt stöd till områden som upplevt stora arbetsplatsförluster.

  Välvillig inställning till inre marknaden och EU-medlemskapet

  Invånarna i Egentliga Finland anser att EU:s inre marknad har haft positiva konsekvenser för Finlands ekonomi. Mer än hälften var helt eller delvis av åsikten att EU:s inre marknad har haft en positiv effekt på den ekonomiska utvecklingen.

  Undersökningen visade att de som svarade i allmänhet förhöll sig välvilligt till Finlands EU-medlemskap. Mer än hälften av dem ansåg att Finlands EU-medlemskap är en positiv sak och en femtedel förhöll sig neutralt. Mer än hälften (55 %) angav att de var mycket eller rätt så intresserade av EU:s verksamhet. Intresset för EU framgick också av att mer än en femtedel ansåg att medierna inte behandlar EU-frågor tillräckligt, och ca 60 % ansåg att frågorna behandlas i lämplig utsträckning. Var tionde tyckte att medierna behandlar EU-frågor för mycket.

  Undersökningen om vad invånarna i Egentliga Finland anser om EU publicerades i samband med att turnén EU och du kom till Åbo måndagen 16.4.2012.


  Program, uppträdande artister och talare: EU och du i Åbo.

  Rapport om landskapsundersökningen i Egentliga Finland (på finska)

  Sammanfattning av landskapsundersökningarna (på finska)

   

  Närmare uppgifter:

  Resultat av förfrågan: Eikka Kosonen, chef för Europeiska kommissionens representation i Finland, mobil 040 521 19 53.

  Turnén EU och du i Egentliga Finland: regioninformatör Juhana Tuomola, Europainformationen, mobil 040 510 75 29.

  EU-projekt: informatör Sari Paavilainen, Egentliga Finlands ELY-central, mobil 050 395 53 96.

  16.4. i Åbo är temat för turnén "EU och du" för- och nackdelar med EU:s inre marknad. Med dessa evenemang vill man öka dialogen om hur EU påverkar medborgarnas vardag. Utgångspunkten är teman som är regionalt viktiga för invånarna i området och vad de anser om EU.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 25/04/2012  |Till början