Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Varsinaissuomalaiset uskovat bioteknologian menestyksen mahdollisuuksiin
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

16/04/2012

Euroopan komission Suomen-edustuston Taloustutkimus Oy:llä teettämässä kyselyssä selvitettiin, miten Varsinais-Suomen asukkaat suhtautuvat Euroopan unioniin. Kyselyssä selvisi muun muassa se, että varsinaissuomalaiset näkevät bioteknologian potentiaalisena menestystekijänä alueen taloudelle ja työllisyydelle.

  Varsinaissuomalaiset uskovat bioteknologian menestyksen mahdollisuuksiin

  Tiedote 16.4.2012
  EU arjessa -kiertue Turussa

  Bioteknologia nousi kärkeen, kun kysyttiin varsinaissuomalaisten näkemyksiä aloista, joilla olisi maakunnassa parhaat mahdollisuudet menestyä EU:n sisämarkkinoilla ja kansainvälisessä kilpailussa sekä luoda uusia työpaikkoja seuraavan 10 vuoden aikana. Vastaajat pitivät bioteknologian ohella tulevaisuuden kärkialoina maakunnan kannalta tieto- ja viestintäteknologiaa sekä ympäristö- ja energiapalveluja.

  Tutkimuksessa selvitettiin, millä alueilla EU:n rooli koetaan erityisen tärkeäksi Varsinais-Suomen tulevaisuuden suhteen. Vastaajat nostivat EU:n tärkeimmäksi vaikutusareenaksi talouskysymykset (64 % vastaajista). Työllisyyden parantamista sekä ilmasto- ja energiakysymyksiä pidettiin niin ikään merkittävinä aihealueina, joihin EU voi vaikuttaa.

  Varsinaissuomalaiset laittoivat tärkeysjärjestykseen myös keinoja, joiden avulla EU:n tulisi edistää talouskasvua ja työllisyyttä. Kärkeen kyselyssä nousivat koulutuksen ja osaamisen edistäminen sekä tukien jakaminen niille alueille, jotka ovat menettäneet paljon työpaikkoja.

  Sisämarkkinoihin ja EU-jäsenyyteen suhtaudutaan suopeasti

  EU:n sisämarkkinoilla on varsinaissuomalaisten mielestä ollut positiivinen vaikutus Suomen talouteen. Yli puolet vastanneista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan sisämarkkinat ovat vaikuttaneet myönteisesti talouskehitykseen.

  Varsinaissuomalaisten suhtautuminen Suomen EU-jäsenyyteen yleensä osoittautui tutkimuksen mukaan myönteiseksi. Yli puolet vastanneista koki Suomen EU-jäsenyyden hyvänä asiana ja viidennes suhtautui jäsenyyteen neutraalisti. Yli puolet (55 %) vastaajista ilmoitti olevansa erittäin tai melko kiinnostunut EU:n toiminnasta. Kiinnostus EU:ta kohtaan näkyi myös siinä, että yli viidennes vastaajista katsoi, että mediassa käsitellään EU-asioita liian vähän, ja noin 60 % piti määrää sopivana. Joka kymmenes vastaaja koki median käsittelevän EU-asioita liian paljon.

  Varsinaissuomalaisten tuntoja EU:sta mittaava kysely julkistettiin EU arjessa –kiertueen Turun tapahtuman yhteydessä maanantaina 16.4.2012.

  Ohjelma ja esiintyjät osoitteessa: www.euarjessa.fi


  Varsinais-Suomen maakuntatutkimuksen raportti

  Kooste maakuntatutkimuksista

  Lisätietoja:

  Kyselyn tulokset: Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Eikka Kosonen, puh. 040 521 19 53.

  EU arjessa- kiertueen ohjelma Varsinais-Suomi: aluetiedottaja Juhana Tuomola, Eurooppatiedotus, puh. 040 510 75 29.

  EU-hankkeet: tiedottaja Sari Paavilainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 050 395 53 96.

  Turussa EU arjessa -päivän teemana 16.4. olivat EU:n sisämarkkinoiden hyödyt ja haitat varsinaissuomalaisten kannalta. EU arjessa -tapahtumilla halutaan lisätä vuoropuhelua EU:n vaikutuksista kansalaisten arkeen. Lähtökohtana on maakunnille tärkeät EU-aiheet ja alueen asukkaiden ajatukset EU:sta.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 25/04/2012  |Sivun alkuun