Sökväg


Om oss
Om representationen

Det ska bli lättare att omregistrera bilen i ett annat EU-land
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

04/04/2012

Varje år måste privatpersoner och företag i EU flytta omkring 3,5 miljoner fordon till andra EU-länder och få dem registrerade enligt den lagstiftning som gäller där. Det som borde vara en enkel procedur på dagens inre marknad visar sig dock vara krångligt och tidsödande på grund av de olika reglerna och de motstridiga kraven. I genomsnitt tar det fem veckor och kostar uppskattningsvis 400 euro att få en ny registrering. Det här är också ett allvarligt hinder för den fria rörligheten för varor, tjänster och arbetstagare och motverkar därför tillväxten och sysselsättningen i EU. Därför tar EU-kommissionen i dag krafttag för att minska denna onödiga administrativa börda. Det förslag som kommissionens vice ordförande Antonio Tajani presenterar i dag kan leda till väsentliga förenklingar och spara minst 1,5 miljarder euro om året för företag, privatpersoner och registreringsmyndigheter.

  Bryssel den 4 april 2012 – IP/12/349

  Förslaget är enkelt och inriktad på konkreta problem. Enligt förslaget ska det inte alltid vara obligatoriskt att omregistrera bilen, t.ex. för dem som arbetar i ett annat EU-land än det de bor i och kör en firmabil som är registrerad på arbetsgivaren. Dessutom kommer formkraven i allmänhet för att omregistrera bilar i EU att förenklas kraftigt, t.ex. när man flyttar från ett EU-land till ett annat eller köper en begagnad bil från ett annat EU-land. Det ska också bli omöjligt att registrera en stulen bil i ett annat EU-land. Biluthyrningsföretag kommer att spara mycket pengar, eftersom de kommer att kunna flytta bilar till andra EU-länder under semestern utan att behöva omregistrera dem. Det är goda nyheter för turisterna, eftersom förslaget sannolikt leder till billigare hyrbilar om det antas.

  Registrering av motorfordon som kommer från ett annat EU-land

  Förslaget innebär en förbättring för dem som tillbringar en del av året i ett annat EU-land, eftersom de i dag ofta är skyldiga att omregistrera sitt fordon. Förslaget bygger på principen att en bil ska vara registrerad i det EU-land där ägaren bor, och att inga andra EU-länder får kräva att ägaren registrerar bilen där i stället, även om ägaren tillbringar en längre tid där.

  Europaparlamentet och rådet kommer nu att diskutera förslaget. Om de godkänner det får EU-länderna ett år på sig att förbereda de nya rutinerna, bl.a. ta fram program för elektroniskt datautbyte.

  Kommissionen kommer senare i år att förtydliga de EU-regler om bilregistrering och trafikskatter som EU-länderna ska följa. Kommissionen kommer att lägga fram rekommendationer om förbättringar av den inre marknaden, bl.a. för att undvika dubbelbeskattning av bilar när människor flyttar från ett EU-land till ett annat och för att undanröja hinder för biluthyrning mellan EU-länderna.

  Mer information: MEMO/12/242

  Kontaktpersoner:

  Carlo Corazza +32 22 95 17 52
  Sara Tironi +32 22 99 04 03 

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 04/04/2012  |Till början