Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Turhat esteet pois auton rekisteröimiseltä toiseen EU-maahan
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

04/04/2012

EU:n komissio on antanut ehdotuksen, jolla kevennetään toiseen EU-maahan siirretyn auton rekisteröintimenettelyä. EU:ssa siirretään vuosittain noin 3,5 miljoonaa ajoneuvoa toiseen jäsenvaltioon, ja ne rekisteröidään kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Rekisteröinnin pitäisi 2000-luvun sisämarkkinoilla sujua vaivattomasti, mutta erilaisten sääntöjen ja ristiriitaisten vaatimusten vuoksi menettely on edelleen työläs ja pitkäkestoinen. Muodollisuuksien hoitamiseen menee keskimäärin viisi viikkoa, ja se maksaa kansalaisille ja yrityksille arviolta 400 euroa. Hallintomenettelyistä tehdään selvästi yksinkertaisempia, minkä ansiosta yritykset, kansalaiset ja rekisteröintiviranomaiset säästävät vähintään 1,5 miljardia euroa vuodessa.

  Bryssel 4. huhtikuuta 2012 - IP/12/349

  Ehdotus on mutkaton, ja sillä puututaan erittäin konkreettisiin kysymyksiin. Toisesta EU-maasta tulevien ajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä rajoitetaan esimerkiksi sellaisten kansalaisten kohdalla, jotka työskentelevät toisessa jäsenvaltiossa ja käyttävät työnantajansa rekisteröimää autoa. Heidän ei jatkossa enää tarvitse rekisteröidä autoa uudelleen. Nyt on tarkoitus yksinkertaistaa huomattavasti hallinnollisia muodollisuuksia, jotka koskevat henkilö-, paketti-, linja- ja kuorma-autojen uudelleenrekisteröintiä EU:n sisällä esimerkiksi silloin, kun henkilö muuttaa jäsenvaltiosta toiseen tai ostaa käytetyn auton jostakin toisessa jäsenvaltiosta. Varastetun auton rekisteröiminen toisessa EU-maassa on lisäksi jatkossa mahdotonta. Autovuokraamoille tulee merkittäviä säästöjä siitä, että ne voivat siirtää autoja toiseen jäsenvaltioon lomakausina ilman uudelleenrekisteröintiä.  Se on hyvä asia myös matkailijoiden kannalta, koska auton vuokraamisen odotetaan halpenevan, kunhan tänään esitetty ehdotus hyväksytään.

  Tänään esitettävä ehdotus helpottaa niiden tilannetta, jotka asuvat osan vuodesta jossakin toisessa jäsenvaltiossa, sillä tällä hetkellä heidän on usein rekisteröitävä ajoneuvonsa uudelleen. Ehdotuksella otetaan käyttöön periaate, jonka mukaan auto pitäisi rekisteröidä siinä EU-maassa, jossa sen omistaja asuu, ja että muut jäsenvaltiot eivät voi vaatia omistajaa rekisteröimään autoaan niiden viranomaisissa, vaikka tämä oleskelisi niiden alueella pitempään.

  Ehdotus viedään nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi. Kun se on hyväksytty, jäsenvaltioilla on vuosi aikaa valmistautua uusiin menettelyihin, kuten tietojen vaihtamiseen käytettävään atk-ohjelmistoon.

  Komissio selkeyttää myöhemmin tänä vuonna niitä EU:n sääntöjä, joita jäsenvaltioiden on noudatettava rekisteröinti- ja käyttöveroja sovellettaessa. Komissio esittää suosituksia sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi etenkin siten, että vältetään autojen kaksinkertainen verotus, kun kansalaiset siirtyvät jäsenvaltiosta toiseen. Lisäksi poistetaan esteitä autojen vuokraamiselta valtioiden rajan ylitse.

  Lisätietoja: MEMO/12/242

  Yhteyshenkilöt:

  Carlo Corazza +32 22 95 17 52
  Sara Tironi +32 22 99 04 03

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 04/04/2012  |Sivun alkuun