Sökväg


Om oss
Om representationen

Ökat samarbete med Östersjöstrategin
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

03/04/2012

EU-kommissionen har sammanställt sin första makroregionala strategi, EU:s strategi för Östersjöområdet. Kommissionen föreslår utökat samarbete mellan Östersjöländerna.

  Ökat samarbete med Östersjöstrategin

  Fokus för samarbetet ska ligga på tre områden: att rädda Östersjön, integrera Östersjöområdet och öka välståndet i området. För att rädda Östersjön ska alla olagliga utsläpp bort till 2020, sjöfarten ska bli säkrare med 20 % färre olyckor 2020 än 2010 och samarbetet mellan sjöfartsmyndigheterna ska öka så man kan uppnå bättre effektivitet till sjöss senast 2015. För att integrera Östersjöområdet har man satt som mål att Östersjöländernas gas- och elmarknader ska vara fullständigt och hållbart sammanlänkade senast 2015, enligt planen för sammanlänkning av Östersjöområdets energimarknader. Volymen på handel och gränsöverskridande tjänster inom Östersjöområdet ska öka med 15 % till 2020.

  Sedan strategin inleddes 2009 (IP/09/893) har de åtta EU-länder som deltar i den och deras partnerländer utanför EU tagit fram nya sätt att samarbeta kring bl.a. innovationsfrämjande och vattenkvaliteten i Östersjön.

  Strategin underlättar nya projekt och driver på befintliga. Den uppmuntrar till bättre strategisk utveckling och anpassning av finansiering och resurser, vilket leder till bättre framsteg mot EU:s mål i strategin Europa 2020.

  Läs hela pressmeddelandet.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 13/04/2012  |Till början