Sökväg


Om oss
Om representationen

Finland öppnade officiellt europeiska temaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

20/03/2012

Det europeiska temaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012 öppnas officiellt i Finland den 28 mars 2012 med det nationella temat Alltid rätt ålder!

  Finland öppnade officiellt europeiska temaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012

  Öppningsceremonin äger rum i Europasalen i Helsingfors. Inledningsanförande av omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson. Därefter belyser chefen för Europeiska kommissionens representation i Finland Eikka Kosonen det europeiska temaårets mål och professor Anneli Leppänen från Arbetshälsoinstitutet som ansvarar för genomförandet av temaåret i Finland berättar hur medborgare och organisationer kan delta i temaåret 2012.

  Under evenemanget ordnas en paneldiskussion om äldre arbetstagares möjligheter att fortsätta i arbetslivet. Diskussionsdeltagarna företräder arbetskraftsförvaltningen, den privata arbetsgivarsektorn samt forsknings- och utvecklingsorganisationer. Dessutom berättar en pensionerad sjuksköterska vad som fick henne att fortsätta jobba som pensionerad. Tre nationella aktörer presenterar projekt som främjar samarbete mellan generationerna. Vi får också njuta av en recitationsföreställning med tre generationer som uppträder tillsammans.

  I samband med öppningen ordnar olika medborgarorganisationer och aktörer aktivitetstorget Activity Zone där deltagarna kan bekanta sig med olika verksamhetsformer och få idéer hur man i praktiken kan pröva på aktivt åldrande och samarbete mellan generationerna. Du kan fast bjuda upp till dans eller surfa på nätet och skaffa dig en egen e-postadress.

  Med Europeiska temaårets mål Aktivt åldrande vill man skapa bättre möjligheter och arbetsförhållanden så att äldre arbetstagare kan delta i arbetslivet, att förebygga social utslagning genom delaktighet i samhället och stöda sunt åldrande. Man ser till att äldre personer inkluderas också efter det att de lämnat arbetslivet. I det läget är det viktigt att förebygga utslagning och främja hälsa och funktionsförmåga - att upprätthålla social, psykisk och kognitiv funktionsförmåga. Med solidaritet mellan generationerna avses samhörighet och jämlikhet mellan generationerna. Målsättningen för temaåret är ett socialt hållbart samhälle som bemöter samtliga samhällsmedlemmar på ett rättvist sätt, stärker samhörigheten och jämlikheten mellan generationerna samt stöder hälsan, funktionsförmågan och aktiviteten bland alla åldersgrupper. Det är alltid rätt ålder!

  Mer information och anmälan på temaårets webbplats: http://www.ttl.fi/partner/aktiivinen_ikaantyminen/på_svenska/Sivut/default.aspx

  Anneli Leppänen, professor
  Arbetshälsoinstitutet
  Tfn 030 474 2524
  anneli.leppanen@ttl.fi

  Press release in English pdf - 88 KB [88 KB] English (en)

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 02/04/2012  |Till början