Sökväg


Om oss
Om representationen

Eurobarometer om allmänna opinionen i EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

16/03/2012

Mer än hälften av finländarna bedömer att EU på lång sikt kommer att kunna hantera den ekonomiska krisen och möta nya globala utmaningar på rätt sätt eller åtminstone att EU:s målsättningar är riktiga. En fjärdedel av befolkingen anser av en eller annan orsak att EU är på väg åt fel håll. Finländarna har en ljusare syn på de långsiktiga målen än européerna i genomsnitt.

  Eurobarometer om allmänna opinionen i EU

  Bland annat detta framgår av en färsk Eurobarometerundersökning. Man undersökte hur medborgarna förhåller sig till målen i Europa 2020 -tillväxtstrategin som ska uppnås före 2020. Samtidigt undersökte man hur medborgarna förhåller sig till hur mycket de vet om EU, vilket behov de har av EU-information och vilka EU-informtionskällor de anlitar.

  Eurobarometern utfördes i alla EU-länder, fem kandidatländer samt Norra delen av Cypern den 15—20 november 2011. I undersökningen deltog 31 659 personer som fyllt 15 år. Av dem var 26 594 EU-medborgare. Finlands nationella rapport bygger på en opinionsundersökning med 1 002 finländare, vilket motsvarar ett representivt urval av befolkningen. Opinionsundersökningen gjordes på uppdrag av Europeiska kommissionen. På EU-nivå samordnas undersökningen av TNS Opinion & Social. I Finland utfördes intervjuerna av TNS Gallup Oy.

  Se Finlands nationella rapport (på finska) här och rapportens bilagor här .

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 27/03/2012  |Till början