Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Eurobarometri kansalaismielipiteestä EU:ssa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

16/03/2012

Suomalaisista yli puolet arvioi, että EU yrittää pitkällä tähtäimellä selviytyä talouskriisistä ja kohdata maailman uudet haasteet lähinnä oikealla tavalla tai ainakin päämäärät ja tavoitteet ovat oikeansuuntaisia. Neljännes kansalaisista katsoo syystä tai toisesta, että tavoitteet ovat vääränsuuntaisia. Suomalaiset ovat pitkän aikavälin tavoitteisiin tyytyväisempiä kuin EU-kansalaiset keskimäärin.

  Eurobarometri kansalaismielipiteestä EU:ssa

  Muun muassa nämä seikat käyvät ilmi tuoreesta Eurobarometritutkimuksesta. Siinä selvitettiin kansalaisten näkemyksiä Eurooppa 2020 –strategiaan liittyvistä tavoitteista vuoteen 2020 mennessä. Tutkimuksessa on lisäksi selvitetty kansalaisten arvioita omasta tiedon tasostaan, tiedon tarpeesta sekä tietolähteistä EU:ta koskevissa asioissa.

  Eurobarometri-kysely toteutettiin kaikissa EU-maissa, viidessä jäsenehdokasmaassa ja Pohjois-Kyproksella 15.—20.11.2011. Kyselyyn osallistui 31 659 yli 15-vuotiasta vastaajaa, joista 26 594 oli EU:n jäsenmaiden kansalaisia. Suomen kansallinen raportti perustuu mielipidetiedusteluun, jossa haastateltiin 1 002 suomalaista, jotka muodostavat edustavan otoksen suomalaisista. Mielipidetiedustelu tehtiin Euroopan komission pyynnöstä. Euroopan unionin tasolla mielipidetiedustelun tekoa koordinoi TNS Opinion & Social. Suomessa haastattelut suoritti TNS Gallup Oy. Haastattelut tehtiin henkilökohtaisesti ja kussakin maassa maan omilla kielillä.

  Tutustu Suomen kansalliseen raporttiin täällä ja raportin liitteisiin täällä .

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
  Euroopan kansalaisten teemavuosi
  Italian EU-puheenjohtajuus
  Resurssitehokkuus
  Rahoitus- ja talouskriisi
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  Climate Action
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
  Viimeisin päivitys: 27/03/2012  |Sivun alkuun