Sökväg


Om oss
Om representationen

Slå ner på vinningen av brott för att se till att brott inte lönar sig
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

12/03/2012

EU-kommissionen lade idag fram ett förslag till direktiv med regler för ett effektivare och mer omfattande förverkande av egendom som härrör från brottslig verksamhet. Syftet med direktivet är bl.a. att göra det lättare för medlemsstaterna att förverka egendom som en misstänkt eller dömd person har överfört till tredje man, att förverka egendom i fall där en misstänkt eller tilltalad person har flytt eller att tillfälligt frysa egendom som riskerar att skingras, döljas eller föras ut ur jurisdiktionen om ingen åtgärd vidtas.

  Bryssel den 12 mars 2012 - IP/12/235

  Varje år går hundratals miljarder euro rakt ner i fickorna på kriminella i Europa, t.ex. medlemmar av gäng eller av maffiaorganisationer. Trots de brottsbekämpande organens insatser blir en stor del av vinningen av brott kvar i brottslingarnas händer, vilket leder till att den organiserade brottsligheten blir starkare och till att medlemsstaterna och medborgarna går miste om pengar som skulle ha kunnat användas t.ex. för hälsovård och skolor.

  De belopp som för närvarande återvinns från den organiserade brottsligheten är högst blygsamma i förhållande till de enorma intäkter som olaglig verksamhet såsom narkotikahandel, förfalskning, människohandel och handel med handeldvapen genererar.

  Enligt FN:s uppskattningar uppgick den sammanlagda vinningen av brott i världen under 2009 till ungefär 2,1 biljoner US-dollar, eller 3,6 % av det årets globala BNP. Största delen av dessa ”smutsiga pengar” tvättas och återinvesteras i den lagliga ekonomin. För närvarande fryses eller förverkas mindre än 1 % av vinningen av brott.

  Det idag framlagda förslaget till direktiv syftar till att förenkla de gällande reglerna och täppa till luckor som utnyttjas av den organiserade brottsligheten. I direktivet föreskrivs tydligare, mer verksamma regler för förverkande av egendom som inte har någon direkt koppling till ett specifikt brott men helt klart härrör från liknande brottslig verksamhet som en dömd person ägnat sig åt.

  Ytterligare upplysningar

  MEMO/12/179

  Hemsidan för Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor

  Hemsidan för generaldirektoratet för inrikes frågor

  Audiovisuellt material kan laddas ned från

  http://tinyurl.com/confiscatedassets

  Kontaktpersoner:

  Michele Cercone  +32 2 298 09 63

  Tove Ernst  +32 2 298 67 64

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 12/03/2012  |Till början