Sökväg


Om oss
Om representationen

Fortfarande svårigheter för EU-medborgare att utöva sin kommunala röstträtt
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

09/03/2012

I EU bor omkring 8 miljoner EU-medborgare i rösträttsålder i ett annat EU-land än sitt hemland. Det beror på att fler och fler utövar sin rätt att bosätta sig och arbeta varsomhelst i EU. Den som är EU-medborgare har rätt att rösta och kandidera i kommunala val i det land där man bor. Men enligt en ny rapport från kommissionen som offentliggörs i dag är det bara ca 10 % av dem som utnyttjar denna rättighet.

  Bryssel den 9 mars 2012 - IP/12/229

  För att försäkra sig om att medborgarna ska kunna utöva sin rösträtt tänker kommissionen därför samarbeta med nationella, regionala och lokala myndigheter för att kartlägga och lösa kvarstående problemet. Förslaget om att 2013 ska utlysas till Europeiska medborgaråret är ett bra tillfälle att sprida kunskaper om EU-medborgarnas rättigheter.

  I dagens rapport om tillämpningen av EU:s bestämmelser om kommunal rösträtt för EU-medborgare konstateras det att EU-länderna visserligen har införlivat EU-direktivetpå ett tillfredsställande sätt, men att vissa problem kvarstår. Bland annat kan det finnas en del krav som EU-medborgare måste uppfylla men inte inhemska medborgare, exempelvis att man ska ha varit bosatt i landet under viss period för att kunna ansöka om att tas upp i röstlängden.

  EU-medborgarebör få information om sin rösträtt och vad de behöver göra för att kunna gå och rösta. Kommissionen fortsätter att noggrant övervaka att direktivet genomförs på korrekt sätt och kommer att hjälpa medlemsländerna att vidta alla åtgärder som behövs så att EU-medborgarna utan hinder kan använda sig av sin rösträtt. Kommissionen tänker också främja bästa praxis för hur man kan uppmuntra EU-medborgare från andra länder att delta i det institutionella och politiska livet på lokal nivå.

  Vare sig det handlar om plantering av träd, larmtjänster eller lokal samfärdsel, påverkar kommunala beslut alla dem som bor i kommunen, säger Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och tillika kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. Det är därför som EU-medborgare enligt EU:s fördrag har samma demokratiska rätt att rösta och ställa upp som kandidater i kommunala val i alla 27 EU-länderna, oavsett var i EU de bor. Vi kommer att fortsätta att tillsammans med medlemsländerna arbeta för att se till att de här rättigheterna omsätts i praktiken, så att alla EU-medborgare kan säga sin mening om saker som påverkar dem.

  Kontaktpersoner:

  Matthew Newman  +32 2 296 24 06                      

  Mina Andreeva  +32 2 299 13 82

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 09/03/2012  |Till början