Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU:n kansalaisilla edelleen ongelmia äänestysoikeuden käytössä paikallisvaaleissa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

09/03/2012

EU-maissa asuu noin noin 8 miljoonaa äänestysikäistä EU:n kansalaista, jotka ovat jonkin muun EU-maan kansalaisia kuin sen jossa asuvat. Tämä on seurausta siitä, että yhä useammat EU:n kansalaiset käyttävät oikeuttaan asua ja työskennellä missä tahansa unionin alueella. Muissa EU-maissa asuvilla on oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi asuinmaansa paikallisvaaleissa. Euroopan komission tänään julkaiseman kertomuksen mukaan kuitenkin vain noin 10 prosenttia heistä käyttää tätä oikeutta.

  Bryssel 9. maaliskuuta 2012 – IP/12/229

  Komissio aikoo tehdä viranomaisten kanssa yhteistyötä maa-, alue- ja paikallistasolla sen varmistamiseksi, että kansalaiset voivat käyttää vaalioikeuksiaan täysimääräisesti. Yhteistyöllä pyritään kartoittamaan jäljellä olevat ongelmat ja ratkaisemaan ne. Ehdotus vuoden 2013 nimeämisestä Euroopan kansalaisten teemavuodeksi tarjoaa oivallisen tilaisuuden tehdä EU:n kansalaisille kuuluvia oikeuksia tunnetuksi.

  Äänestysoikeutta paikallisvaaleissa koskevan direktiivin soveltamisesta tänään julkaistussa kertomuksessa todetaan, että vaikka EU-maat ovat saattaneet direktiivin tyydyttävällä tavalla osaksi kansallista lainsäädäntöään, joitakin ongelmia esiintyy edelleen. Sellainen on esimerkiksi muiden EU-maiden kansalaisille asetettu vaatimus, jonka mukaan heidän on pitänyt asua maassa tietyn vähimmäisajan voidakseen esittää pyynnön tulla merkityksi vaaliluetteloon.

  EU:n kansalaisille on kerrottava heidän vaalioikeuksistaan ja niiden käytön edellyttämistä hallinnollisista menettelyistä. Komissio valvoo jatkossakin direktiivin täytäntöönpanon asianmukaisuutta ja auttaa EU-maita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kansalaiset voivat käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti. Lisäksi komissio aikoo edistää parhaita toimintatapoja, joilla muiden EU-maiden kansalaisia kannustetaan osallistumaan asuinjäsenvaltionsa instituutioiden toimintaan ja politiikkaan paikallistasolla.

  ”Kuntatasolla tehdyt päätökset vaikuttavat kaikkien kunnan asukkaiden elämään, olipa sitten kyse puiden istuttamisesta, hätäpalveluista tai paikallisliikenteestä. Siksi kaikilla EU:n kansalaisilla on perussopimuksiin kirjattu oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi paikallisvaaleissa riippumatta siitä, missä EU-maassa he asuvat”,totesi oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komissaari, varapuheenjohtaja Viviane Reding. Komissio tekee EU-maiden kanssa jatkossakin yhteistyötä sen varmistamiseksi, että nämä oikeudet toteutuvat käytännössä, jotta kaikki EU:n kansalaiset voivat vaikuttaa heitä koskettaviin asioihin.

  Yhteyshenkilöt:

       Matthew Newman (+32-2) 296 24 06

       Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 09/03/2012  |Sivun alkuun