Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Talousennuste: euroalueella lievä taantuma ja merkkejä vakautumisesta
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

23/02/2012

Talouden elpymisen hidastuminen vuoden 2011 loppupuolella näyttää jatkuvan vuoden 2012 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana. Vuoden toisella puoliskolla on kuitenkin odotettavissa paluuta hienoiseen kasvuun. BKT:n reaalikasvun vuonna 2012 ennustetaan nyt jatkuvan vuositasolla samanlaisena EU:ssa ja supistuvan euroalueella 0,3 prosenttia. Suomessa ennustetaan 0,8 prosentin kasvua. Talouden epävarmuus on edelleen suurta ja kehitys eri maissa epätasaista. Vuoden 2012 inflaatioennustetta on tarkistettu hieman ylöspäin verrattuna viime syksyyn, koska energian hinnat olivat edelleen korkeita ja välillisiä veroja on korotettu. Tämänhetkinen inflaatioennuste on 2,3 prosenttia EU:ssa, 2,1 prosenttia euroalueella ja Suomessa 3 prosenttia.

  Bryssel 23. helmikuuta 2012 - IP/12/163

  ”Vaikka kasvu on hidastunut, Euroopan taloudessa on nähtävissä vakautumisen merkkejä. Talouden ilmapiiriä kuvaava indikaattori on edelleen alhainen, mutta rahoitusmarkkinoiden paineet ovat hellittämässä. Monia toimenpiteitä, jotka ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan turvata rahoitusalan vakaus ja luoda olosuhteet kestävämmälle kasvulle ja työpaikkojen luomiselle, on nyt toteutettu. Päättäväisillä toimilla on mahdollista päästä pahimman vaiheen yli ja siirtyä vakautumisesta uuteen kasvuun ja työllisyyden lisääntymiseen”, sanoi talous- ja rahapolitiikasta vastaava komission varapuheenjohtaja Olli Rehn.

  Talousnäkymiin vaikuttaa maailmantalouden tilanne, jolle on ominaista maailmanlaajuisen kysynnän jatkuva heikkeneminen, mikä puolestaan vaikuttaa nettovientiin. EU:n yritysten ja kuluttajien luottamus on edelleen heikkoa, vaikka äskettäin on havaittu hienoista parannusta. Uskottava politiikka ja julkisen talouden velkakriisin käsittelyn etenemisen yhä laajempi tunnustaminen ovat auttaneet vakauttamaan markkinoita. Valtioiden riskinäkymät ovat viime aikoina väistyneet jonkin verran tiettyjen maiden osalta, mutta korkoerot pysyttelevät suurina. Luottolaman riski on pienentynyt, mikä johtuu suurelta osin EKP:n likviditeettitoimenpiteistä. Odotettavissa on, että vuoden 2012 jälkipuoliskolla luottamus talouteen palautuu vähitellen, ja myös investointien ja kulutuksen ennakoidaan elpyvän.

  Korkeiden energian hintojen vuoksi inflaatio on pysynyt korkeampana kuin syksyllä ennakoitiin. Pohjainflaatio on vakiintunut noin 2 prosenttiin. YKHI-kuluttajahintainflaation ennustetaan nyt olevan koko vuoden 2012 osalta 2,3 prosenttia EU:ssa ja 2,1 prosenttia euroalueella.

  Koska talouden epävarmuus jatkuu, EU:n kasvunäkymät vuonna 2012 uhkaavat heikentyä. Jos julkisen talouden velkakriisin synkistyminen johtaa lopulta luottolamaan ja kotimaisen kysynnän romahtamiseen, tuloksena olisi todennäköisesti syvä ja pitkäaikainen taantuma. BKT:hen liittyvä nousuriski sisältää odotettua nopeamman luottamuksen palautuksen ja kestävämmän maailmanlaajuisen kysynnän, jotka voisivat johtua esimerkiksi asuntomarkkinoiden vakautumisesta Yhdysvalloissa.  Inflaation osalta riskit vaikuttavat olevan pitkälti tasapainossa. Suurimmat heikkenemisriskit liittyvät BKT:n odotettua jyrkempään supistumiseen. Inflaation kiihtymisriskeihin voidaan lukea öljytoimitusten kangerteleminen geopoliittisista syistä sekä odotettua suurempi kysyntä uusilta markkinoilta, mitkä voisivat kiihdyttää kulutushyödykkeiden hintainflaatiota.

  Yksityiskohtaisempi selvitys on saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/economy_finance/index_fi.htm

  Lue koko lehdistötiedote: IP/12/163

  Yhteyshenkilöt:

  Amadeu Altafaj Tardio  (+32-2) 295 26 58

  Vandna Kalia  (+32-2) 299 58 24

  Audrey Augier  (+32-2) 297 16 07

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 23/02/2012  |Sivun alkuun