Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU esittää suunnitelman riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

16/02/2012

Euroopan komissio on julkaissut riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä koskevan valkoisen kirjan. Siinä tarkastellaan tapoja, joilla EU ja EU-maat voivat toimia eläkejärjestelmiä uhkaavien keskeisten haasteiden ratkaisemiseksi, ja esitetään joukko aloitteita, joiden avulla voidaan luoda oikeanlaiset edellytykset, jotta työkykyiset voivat pysyä työssä pidempään. Näin saavutetaan parempi tasapaino työ- ja eläkevuosien suhteessa, varmistetaan, että toiseen maahan muuttavat ihmiset säilyttävät eläkeoikeutensa, autetaan ihmisiä säästämään enemmän ja varmistetaan, että eläkelupaukset pidetään ja että ihmiset saavat odotustensa mukaisen eläkkeen.

  Bryssel 16. helmikuuta 2012 – IP/12/140

  Eläkkeet ovat pääasiallinen tulonlähde noin neljännekselle EU:n väestöstä tällä hetkellä, ja myöhemmin elämässään myös nuoremmat eurooppalaiset turvautuvat eläkkeisiin. Ellei Eurooppa pysty tarjoamaan kohtuullisia eläkkeitä nyt ja tulevaisuudessa, miljoonat joutuvat kärsimään köyhyydestä vanhoina. Eurooppa on ikääntymässä, kun ihmiset elävät pidempään ja hankkivat vähemmän lapsia. EU:n työikäinen väestö alkaa kutistua jo ensi vuodesta lähtien. Eläkkeet aiheuttavat lisääntyvää taloudellista painetta valtioiden talousarvioille, etenkin kun ylimääräisenä rasitteena on vielä talous- ja rahakriisi.

  Valkoinen kirja julkaistaan aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisena teemavuotena 2012, ja se pohjautuu heinäkuussa 2010 käynnistetyn laajan kuulemisen tuloksiin. Siinä käsitellään eri politiikanaloja ja noudatellaan komission vuotuista kasvuselvitystä (2012). Euroopan tason toimenpiteillä tuetaan ja täydennetään kansallisia eläkeuudistuksia. Valkoisessa kirjassa ehdotetaan erityisesti parantamaan iäkkäämpien työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua työelämään, kehittämään yksityisiä lisäeläkejärjestelmiä, parantamaan niiden turvallisuutta sekä tekemään niistä yhteensopivia liikkuvuuden kanssa. Myös eläkkeiden riittävyyden, kestävyyden ja turvallisuuden seuraamista ja jäsenvaltioiden eläkeuudistusten tukemista jatketaan.

  Lisätietoja:

  Eläkkeitä koskeva valkoinen kirja

  Aktiivisena ikääntymistä koskeva Eurobarometri

  Aktiivisena ikääntymistä käsittelevä lehdistötiedote IP/12/16 + Mémo/12/10

  Eläkkeitä ja sosiaaliasioita käsittelevä Euroopan komission verkkosivu: hhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=fi

  Eläkkeitä ja sisämarkkina-asioita käsittelevä Euroopan komission verkkosivu: http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm

  Eläkkeitä ja talous- ja raha-asioita käsittelevä Euroopan komission verkkosivu: http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/pensions/index_en.htm

  Ks. myös:

  Videotiedote:Bridging Europe's pensions gap

  Video animation on pensions

  Animation - Which country will pay my old-age pension?

  http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I072202&sitelang=en

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 20/02/2012  |Sivun alkuun