Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Ensimmäinen raportti makrotaloudellisen epätasapainon varoitusjärjestelmästä – myös Suomi tarkkailuun
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

14/02/2012

Ns. six-pack on talouspolitiikan säädöskokonaisuus, joka sisältää 13. joulukuuta 2011 voimaantulleet finanssipolitiikan ja makrotalouden valvontaa koskevat säännöt. Makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely on uusi työkalu, jonka avulla riskialttiita taloudellisia kehityskulkuja voidaan havaita ja korjata. Tänään hyväksytty ensimmäinen vuosittainen varoitusjärjestelmäraportti käynnistää valvonnan.  Euroopan komissio mainitsee 12 EU-maata, joukossa myös Suomi, joiden makrotaloudellista tilannetta on tarkasteltava perusteellisemmin. Näissä myöhemmissä perusteellisissa tarkasteluissa arvioidaan, onko olemassa epätasapainoa vai ei ja onko se haitallista vai ei.

  Bryssel 14. helmikuuta 2012 – IP/12/132

  Varoitusjärjestelmäraportti perustuu kymmenen makrotalouden indikaattoria sisältävään tulostauluun. Näitä indikaattoreita ovat esim. kilpailukyvyn menetys, korkea velkaantumisaste tai varallisuushintakuplat. Tulostaulussa luetellaan EU-maat, joiden makrotaloudellinen tilanne on analysoitava perusteellisemmin.  Tämä on uuden makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn lähtökohta. Menettelyssä syvennetään talouspoliittista keskustelua EU-maiden kanssa. Epätasapainomenettelyn ansiosta Euroopan komissio ja ministerineuvosto voivat  antaa suosituksia varhaisessa vaiheessa eli ennen kuin epätasapaino kasvaa liikaa. Vakavammissa tapauksissa voidaan käynnistää liiallista epätasapainoa koskeva korjausmenettely.

  Euroopan komissio katsoo, että makrotaloudellinen tilanne on tutkittava tarkemmin seuraavissa maissa: Suomi, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Kypros, Ranska, Ruotsi, Slovenia, Tanska, Unkari ja Iso-Britannia. Suomessa lisätutkimuksia vaatii se, että vientimarkkinaosuuksia on menetetty paljon. Myös yksityissektorin velkaantumisaste, joka johtuu suureksi osaksi asuntolainojen lisääntymisestä, on noussut koko ajan viimeisten kymmenen vuoden aikana.

  Perusteellisia katsauksia ei ole ehdotettu Irlannille, Kreikalle, Portugalille ja Romanialle, koska nämä maat kuuluvat jo EU:n ja IMF:n ehdolliseen talousapuohjelmaan ja niiden taloutta valvotaan jo siksi enemmän.   

  "Tämä kriisi on tuonut esille riskejä, joita makrotalouden epätasapaino aiheuttaa tietyn maan finanssimarkkinoiden vakaudelle, talousnäkymille ja hyvinvoinnille sekä maan kansalaisille ja koko Euroopan unionille”, totesi Olli Rehn, talous- ja raha-asioista sekä eurosta vastaava komission varapuheenjohtaja. ”Vakaa finanssipolitiikka ja talouden epätasapainon riskien varhainen havaitseminen ja oikaiseminen ovat välttämättömiä edellytyksiä palaamiselle kestävän kasvun ja työllisyyden tielle. "

  Yhteyshenkilöt:

       Amadeu Altafaj Tardio  (+32 2 295 26 58)

       Vandna Kalia  (+32 2 299 58 24)

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 15/02/2012  |Sivun alkuun